Kategorie vzorů

Rodinný závod (dříve podnik)

Jako další z mnoha novinek přináší od 1.1.2014 nový občanský zákoník institut rodinného závodu. 

Jedná se o zvláštní typ obchodního závodu (dříve „podnik“) a je definován jako závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob (§ 700 odst. 1 NOZ).

Pro účely závodu rozumíme příbuzenstvím v prvním stupni rodiče a jejich děti, ve stupni druhém prarodiče a vnuky, sourozence mezi sebou, a konečně ve stupni třetím praprarodiče a pravnuky, strýce a synovce, tetu a neteř. Co se týče švagrovství, zde platí, že v jakém stupni je někdo příbuzný s jedním manželem, v takovém stupni je sešvagřen s manželem druhým.

Z definice je patrné, že podstatným prvkem v tomto typu závodu není předmět činnosti, nýbrž osoby účastnící se provozu rodinného závodu. Stačí, když oprávnění k provozování určité činnosti bude mít pouze vlastník rodinného závodu a vše ostatní se dále odvíjí od vztahu členů k vlastníkovi. Pozoruhodné je, že rodinný závod není právnickou osobou, není nikde evidován a jeho vznik je automatický. O rodinný závod se však nebude jednat v případě, kdy mezi členy bude existovat pracovní nebo jiná společenská smlouva (§ 700 odst. 1).

Osoby zúčastněné na provozu rodinného podniku se podílejí na zisku podle rozsahu a povahy vykonávané práce. Tohoto práva se může vzdát osoba plně svéprávná a to pouze formou veřejné listiny (§ 701; veřejnou listinou rozumíme listinu vydanou orgánem veřejné moci nebo takovou, kterou zákon za veřejnou označí – v tomto případě jde o notářský zápis ve smyslu ustanovení § 6 notářského řádu). Při přijímání zásadních rozhodnutí týkajících se rodinného závodu je nutný souhlas většiny členů, a to včetně osob nezletilých i nesvéprávných. V tomto případě zastupuje nezletilé osoby jejich zákonný zástupce, osoby zletilé a nesvéprávné zastupuje opatrovník (§ 702).

Má-li dojít k prodeji rodinného závodu nebo jeho části (spoluvlastnického podílu) platí, že k němu mají členové rodiny předkupní právo (§ 704 odst. 2).

Institut rodinného závodu je tedy ideálním řešením pro případy, kdy potřebujete výpomoc s podnikáním od rodinných příslušníků a zároveň nechcete sjednávat pracovní nebo jinou obdobnou smlouvu. Jistou nevýhodou pro vlastníka jakožto podnikající fyzickou osobu je ale skutečnost, že o otázkách souvisejících s provozem rodinného závodu musí rozhodovat společně s rodinou, ztrácí tedy možnost rozhodovat o svém podnikání sám. Teprve až praxe ukáže, zda převažují výhody nad nevýhodami nebo naopak..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.