Kategorie vzorů

O autorovi: Jakub Vyplel

O autorovi:
Jakub Vyplel je advokátem od roku 2003 se sídlem v Praze na Žižkově. Provozuje všeobecnou praxi s akcentem na právo elektronických komunikací a právo rodinné.
Externí odkaz
http://www.vyplel.cz

Články autora: vyplel:

  Návrh na rozvod

  AKTUÁLNÍ NÁVRH NA ROZVOD DLE PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY NALEZNETE ZDE: NÁVRH NA ROZVOD.

   

  Okresní/Obvodní soud
  adresa

  Dvojmo

  Žalobce: Jan Chcipryč, nar. 1.1.1968, bytem Domov, Za pecí 14, PSČ 123 45

  Žalovaná: Jenůfa Chcipryčová, roz. Roztová, nar. 21.8.1968, bytem Domov, Za pecí 14, PSČ 123 45

  Návrh na rozvod manželství

  I.

  Dne 12.6.1996 jsem uzavřel manželství s žalovanou před Obecním úřadem v Domově. U obou jde o manželství první. V manželství se nám dne 3.6.1998 narodil nezl. syn Pavel. Všichni v současné době bydlíme na shora uvedené adrese.

  Důkaz: oddací list
  výslech účastníků

  II.

  S žalovanou jsem se seznámili na rekreačním pobytu ve Špindlerově Mlýně. Postupem času se náš vztah prohloubil a po dvouleté známosti jsme uzavřeli manželství. V našem vztahu nebyly neshody nebo konflikty. Z počátku manželství jsme bydleli u mých rodičů a po narození syna roku 1999 jsme si pořídili vlastní byt. Asi dva roky po narození syna však žalovaná začala na můj zájem o domácnost a syna reagovat podrážděně a začalo docházet k rozporům ohledně výchovy syna. Manželka mi začala zakazovat chodit se synem na procházky do přírody a obviňovala mne ze snahy poškodit synovo zdraví. Začala dávat najevo nedůvěru k mé osobě a odmítala mi svěřit syna v době, kdy mne nemohla kontrolovat. Přestali jsme spolu intimně žít na konci roku 2000 a veškerá starost žalované o domácnost se v té době omezila pouze na syna a jí samotnou. Musel jsem si sám vařit nebo se stravovat mimo domov. Společně nehospodaříme od června roku 2002. Opakovaně jsem žalovanou vyzýval ke společné návštěvě psychologa či manželské poradny. Žalovaná však tyto návrhy označila za mou léčku motivovanou snahou zbavit jí způsobilosti k právním úkonům a získat tak absolutní moc nad synem. Hádky byly stále častější. Soužití s žalovanou za takové situace se pro mne stalo nesnesitelným a snažil jsem se doma zdržovat co nejméně. .

  Důkaz: výslech účastníků

  III.

  Okresní (obvodní) soud v ……..již rozhodl o úpravě poměrů nezletilého syna Pavla pro dobu po rozvodu svým rozhodnutím sp.zn. P 12/2002 ze dne 12.3.2003, které nabylo právní moci dne 14.4.2003, a které přikládám k tomuto návrhu.

  Důkaz: rozhodnutí ve věci P 12/2002

  IV.

  K žalované jsem ztratil citový vztah a nevidím naději na jeho obnovu. Nemám zájem na dalším trvání našeho manželství, které je hluboce a trvale rozvráceno.

  V.

  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal tento

  rozsudek:

  Manželství žalobce Jana Chcipryče a žalované Jenůfy Chcipryčové, roz. Roztové, uzavřené dne 12.6.1996 před Obecním úřadem v Domově, se rozvádí.

  Jan Chcipryč

   .

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.