Kategorie vzorů

Voličský průkaz 2020 – Krajské volby 2020

Je možné v krajských volbách volit na voličský průkaz?


ANO – ne však všude na území České republiky, jako tomu je u voleb například prezidentských.

KDE TEDY? Pouze ve volebním okrsku ve svém kraji, tedy v obci, který spadá do vašeho kraje.

DO KDY? Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou do 25.9.2020.

Podle zákona:

Krajské volby: Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Adresu vašeho úřadu pro voličský průkaz lze zjistit zde: https://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01672

 

 

Obecní úřad Horní Dolní
Horní Dolní 2, 123 32

V Praze dne 11.9.2020

Věc: Žádost o vydání voličského průkazu

Vážená paní, Vážený pane,

tímto

já,

Aneta Čechová, dat. nar. 12.10.1991, trvale bytem Horní Dolní 12, Horní Dolní 123 32, tímto dopisem výslovně žádám o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbách do krajských zastupitelstev  konaných ve dnech 2.a 3.10. 2020, neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku

Voličský průkaz prosím zaslat na adresu Slovanská 23, Praha 3, 130 00/voličský průkaz si vyzvednu osobě.

S pozdravem

Aneta Čechová
v.r.
(Úředně ověřený podpis)

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.