Kategorie vzorů

Žádost o úpravu pracovní doby

Můžete jako zaměstnanec požádat o kratší pracovní dobu a musí vám zaměstnavatel vyhovět?

Pracovní doba je upravena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, konkrétně v § 78 a následující zákoníku práce. Kratší pracovní doba se sjednává již v pracovní smlouvě nebo písemným dodatkem k pracovní smlouvě.

Zákonem stanovená týdenní pracovní doba je 40 hodin. Tato délka se mění s ohledem na druh práce, například pracující v podzemí nebo s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem mají zákonnou pracovní dobu jen 37,5 hodin týdně, naopak pracující s dvousměnným pracovním režimem mají 38,5 hodin týdně.

Samozřejmě pracující mladší 18 let mají pracovní dobu ještě více omezenou, a to na maximálních 8 hodin denně. Další omezení pracovní doby, tak jak říká § 80 zákoníku práce, je možné sjednat na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zákoník práce však skrývá ještě jednu možnost omezení pracovní doby,
a to v § 241 odst. 2 zákoníku práce.

Zaměstnavatel má povinnost vyhovět žádosti o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby požádá-li o to:

  • zaměstnance/zaměstnankyně pečující o dítě mladší 15 let,
  • těhotná zaměstnankyně,
  • zaměstnanec/zaměstnankyně pečující dlouhodobě o osobu považující se na základě zvláštního právního předpisu za osobu závislou na pomoci jiné osoby (tzv. II., III. nebo IV. stupni závislosti).

Zaměstnavatel má právo této žádosti nevyhovět pouze v případě, že tomu brání vážné provozní důvody. Vážnými provozními důvody se dle judikatury Nejvyššího soudu ČR: „zásah do provozu (=plnění úkolů nebo činností zaměstnavatele, a to zejména úkolů, kteér souvisejí se zajištěním výroby nebo posyktování služeb, a jné obdobné činnosti, kteoru zaměstnavatel provádí) zaměstnavatele ve srovnání se stavem, kdy zaměstnanec pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu.“ Rozsudek Nejvyššího soudu ČR také konstatoval, že pouhá obava zaměstnavatele z toho, že by ostatní zaměstnanci také požadovali úpravu pracovní doby, není brána za závažný provozní důvod.

Nezapomínejte, že s kratší pracovní dobou se také snižuje vaše mzda nebo plat, nároky na přestávky či přesčasy!

 

 

M&V s.r.o.
se sídlem Alexandra Velikého č. 51, 101 00 Praha 10
IČ: 466 10 823
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5409
zastoupená Michalem Vostrým, jednatelem

V Praze dne 23. 8. 2014

Věc: Žádost o snížení týdenní pracovní doby

Vážený pane jednateli,

na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 3. 2010 pracuji na pozici účetní obchodního oddělení. V roce 2012 jsem čerpala mateřskou dovolenou, po které jsem se opět vrátila do práce s plný pracovní nasazením a pracovní dobou.

Bohužel vzhledem ke vzniklé tíživé rodinné situaci Vás musím požádat o snížení týdenní pracovní doby, a to z 8 hodin denně na 5 hodin denně. Na svoji žádost mám, jako matka pečující o dítě mladší 15 let, právo dle  § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Věřím, že mé žádosti vyhovíte.

S pozdravem

Veronika Malá
Veronika Malá
nar. 5. 8. 1983
bytem Jiřická 64, 160 00 Praha 6

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 13x, průměr: 4,23)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.