Kategorie vzorů

Žaloba na vyklizení nemovitosti – bytu (vzor)

Možností, jak se bránit proti neoprávněnému užívání nemovitosti je podání žaloby na vyklizení předmětné nemovitosti. Možnost této obrany pak jistě ocení vlastníci nemovitostí, které pronajímají a po ukončení nájmu se nájemci nechtějí z předmětné nemovitosti odstěhovat. Vlastník musí prokázat, že mu svědčí vlastnické právo a že žalovanému nesvědčí žádný právní důvod k užívání předmětné nemovitosti.

Obvodní soud pro Prahu 4

  1. pluku 1533/29b

100 83 Praha 10

 

 

Žalobkyně:           Ludmila Krásná, nar. 14.7.1984, trvale bytem Lukáskova 129/7, 140 00 Praha 4

 

Žalovaná:               Eva Filipánková, nar. 6.4.1978, trvale bytem Mojmírova 4, 140 00 Praha 4

 

 

 

žaloba na vyklizení nemovitosti – bytu

 

Přílohy dle textu

 

I.

Žalobkyně je vlastníkem nemovitosti – bytu č. 2 v budově č.p. 1468 na pozemku parc. č. 1569/113, k.ú. Nusle, obec Praha zapsané u Katastrálního úřadu pro Hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha na LV č. 157 (tj. bytu č. 2 na adrese Statoplukova 1468, 140 00 Praha 4) (dále jen „byt“).

Žalobkyně spolu se žalovanou uzavřela dne 31.7.2016 nájemní smlouvu, na základě které žalovaná byt užívala. Žalovaná se v nájemní smlouvě zavázala hradit měsíční nájemné ve výši 15.000,-Kč, které bylo splatné vždy k 1. dni kalendářního měsíce. Žalovaná však v období květen a červen 2017 nájemné neuhradila a nereagovala na urgence ze strany žalobkyně. Pro toto hrubé porušení smluvních ujednání odstoupila žalobkyně s okamžitou platností od nájemní smlouvy, kdy si toto odstoupení osobně převzala žalovaná dne 30.6.2017.

 

Důkaz:                     výpis z katastru nemovitostí

                                    nájemní smlouva ze dne 31.7.2016

                                    odstoupení od smlouvy ze dne 30.6.2017

 

II.

Žalovaná se do dnešního dne neodstěhovala z bytu, ačkoliv si odstoupení od nájemní smlouvy převzala osobně dne 30.6.2017. Žalobkyně zaslala žalované předžalobní výzvu, kterou si žalovaná převzala dne 3.8.2017, nicméně ani toto na situaci nic nezměnilo. Žalobkyni proto nezbývá jiná možnost než se obrátit na soud.

 

Důkaz:                     kopie předžalobní výzvy + doručenka

 

III.

Na základě všeho výše uvedeného proto žalobkyně navrhuje, aby Obvodní soud pro Prahu 4 vydal tento

rozsudek

 

  1. Žalovaná je povinna vyklidit byt č. 2 v budově č.p. 1468, k.ú. Nusle, zapsané na LV č. 157 u Katastrálního úřadu pro Hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, a to do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozsudku.
  2. Žalovaná je povinna uhradit žalobkyni náklady řízení, a to do 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne 27.8.2017

Ludmila Krásná

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 12x, průměr: 4,17)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.