Kategorie vzorů

Žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů

U účastníka soudního řízení, u něhož jsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků dle § 138 zákona č. 99/163 Sb. občanského soudního řádu ( dále jen o.s.ř.), může předseda senátu tomuto účastníku na jeho žádost ustanovit zástupce z řad advokátů, a to dle § 30 o.s.ř., a to v případě je-li to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů a pokud se jedná o věc skutkově a právně složitou. Soud také o tomto právu musí účastníky výslovně poučit.

Důležité je, aby účastník svojí tvrzenou finanční situaci doložil, pokud takto neučiní, soud ho vyzve k vyplnění příslušného formuláře (vzorem 58 o.s.ř.).

 

Okresní soud v Ústí nad Labem

Kramoly 641/37 400 03  Ústí nad Labem – Střekov

sp. zn. 12C 39/2014

  

Žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů

             Dne 15.3.2014 jsem podal u Okresního soudu v Ústí nad Labem žalobu na určení vlastnictví k nemovitosti č.p. 39, situované na stavební parcele č. 1478/9, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro katastrální území Ústí nad Labem, a toto řízení je vedeno u Okresního soud v Ústí nad Labem pod sp. zn. 12 C 39/2014.

Vzhledem k tomu, že můj čistý měsíční výdělek dosahuje částky 8.500,- Kč, náklady na bydlení pak částku 6.000,- Kč, dále vyživuji 1 nezletilé dítě věku 14 let a také jsem přesvědčen, že se jedná o věc skutkově i právně složitou, žádám soud o ustanovení zástupce z řad advokátů k zastupování v této věci.

Mám za to, že ustanovení zástupce z řad advokátů je třeba k ochraně mých zájmů, a sice plně v souladu s § 30 o.s.ř..

Přílohy:

  • kopie zaměstnavatele o výdělcích za posledních 6 měsíců
  • kopie dokladů za platby nájmu a služeb spojených s užíváním bytu
  • kopie rodného listu nezletilého syna
  • doklad o studiu nezletilého syna

podpis

Karel Dlouhý

V Ústí nad Labem, dne 15.7.2014

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.