Kategorie vzorů

Zpětvzetí žaloby

Jednou ze stěžejních zásad ovládajících civilní proces je tzv. zásada dispoziční, tedy zásada, že právě žalobce je „pánem sporu„. Zpětvzetím žaloby je svou povahou procesní úkon, kterým žalobce sděluje příslušnému soudu, že na projednání svého návrhu nemá již  zájem. Aby bylo zpětvzetí žaloby přijato a mělo předpokládané procesní účinky, musí být projevena vůle vážně a určitě, že na projednávání věci ze strany žalobce není již zájem. Soud na základě řádně podaného zpětvzetí řízení zastaví.

                                                                                    Okresní soud Děčín

                                                                                    Masarykovo náměstí 1

                                                                                    405 02 Děčín

 

 

V Děčíně 7.9.2015

 

Ke sp.zn.: 7 C 12/2015

 

 

Žalobce: Pavlína Kubíčková, nar. 12.3.1992, trvale bytem Pražská 12, 405 02 Děčín

 

 

 

Žalovaný: Drahomír Černý, nar. 1.5.1965, trvale bytem Politická 21, 405 02 Děčín

 

 

Zpětvzetí žaloby

 

Dvojmo

Doporučeně

 

 

I.

Žalobce v průběhu řízení zvážil veškeré hmotněprávní i procesněprávní možnosti a má již za to, že výsledek řízení je nejistý a případné náklady pramenící z letitého sporu by byly nadměrně vysoké.

 

II.

Tímto žalobce výslovně a vážně bere v celém jejím rozsahu svou žalobu, podanou dne 12.4.2015 nadepsanému soudu, zpět.

 

Proto navrhuji s ohledem na výše uvedené, aby soud vydal

 

u s n e s e n í

 

tohoto znění:

 

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému náhradu nákladu řízení a to do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

                                                                                                            Pavlína Kubíčková

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 10x, průměr: 4,10)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.