Kategorie vzorů

ODPOR PROTI (ELEKTRONICKÉMU) PLATEBNÍMU ROZKAZU

Platební rozkaz a elektronický platební rozkaz jsou druhy soudních rozhodnutí, která se vydávají bez jednání na základě skutečností uvedených žalobcem v žalobě ( viz ust. § 172 a násl. o.s.ř.). Proti těmto rozhodnutím může žalovaný podat v 15-ti denní lhůtě od doručení odpor. Včas podaný odpor pak vydaný platební rozkaz zrušuje a soud ve věci rozhodne následně rozsudkem.

Odpor může být buď blanketní, nebo může být odůvodněn. Odpor musí být stejně jako jiná podání podepsán.

Blanketní odpor v podstatě obsahuje pouze větu : „Podávám odpor proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v …. ze dne ….., č.j. ……“

Důležité však je si dát pozor, pokud (elektronický) platební rozkaz vydal soudce, nikoliv vyšší soudní úředník, pak platebním rozkaz může obsahovat výzvu dle ust. § 114b o.s.ř., tedy aby se žalovaný zároveň ve věci vyjádřil a pokud se řádně nevyjádří a podá pouze blanketní odpor, rozhodne soud následně rozsudkem pro uznání.

Je tedy vhodné odpor řádně odůvodnit a uvést důvody, proč není nárok důvodný, aby soud z důvodu nepozornosti žalovaného nerozhodl následně rozsudkem pro uznání.

V odporu lze samozřejmě uplatnit námitky proti lhůtě k plnění a požádat soud o možnost splátek. V takové situaci však doporučuji rovnou k odporu připojit doklady, osvědčující tíživou situaci žalovaného a jeho majetkové a příjmové poměry, aby měl soud při dalším rozhodování podklady pro povolení režimu splátek.

Pokud by měl žalovaný námitky pouze proti nákladům řízení, pak bude podaný odpor posouzen jako odvolání, o kterém rozhoduje odvolací soud v odvolacím řízení.

Proti elektronickému platebnímu rozkazu lze podat odpor také na elektronickém formuláři se zaručeným elektronickým podpisem (formulář dostupný na: http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do)

 

 

 

Okresní soud v Mostě

sp. zn. 20C 5/2017

 

ODPOR PROTI PLATEBNÍMU ROZKAZU

  

Dne 27.9.2017 mi byl doručen platební rozkaz Okresního soudu v Mostě ze dne 20.9.2017, č.j. 20C 5/2017-15, proti kterému podávám v zákonné lhůtě odpor.

Částka 20.000 Kč, kterou požaduje žalobce uhradit z titulu smlouvy o půjčce č. 222222222, uzavřené mezi žalobcem a žalovaným byla uhrazena již dne 30.7.2017 a žaloba tedy není důvodná, proto žádám, aby žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta.

 

Přílohy:

Pokladní stvrzenka o zaplacení částky 20.000 Kč dne 30.7.2017

 

V Mostě dne 29.9.2017

                                                                                                       Jaroslav Vopička

                                                                                                           nar. 13.3.1983

                                                                                                           Dlouhá 15, Most

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 14x, průměr: 4,36)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.