Kategorie vzorů

Prohlášení správce vkladu o převzetí (předmětu) vkladu

Společníkům kapitálových společností (s.r.o., a.s.), komanditistům komanditní společnost a členům družstva se ze zákona ukládá vnést do obchodní korporace vklady, které se stanou základním kapitálovém nové korporace. Jelikož obchodní korporace před svým vznikem právně neexistuje  (to je až okamžikem zápisu do obchodního rejstříku) je nutné, aby určitá osoba – v tomto případě tzv. správce vkladu, přijímal předměty vkladů a následně vydal potvrzení o přijetí vkladu – tzv. prohlášení správce vkladu o převzetí vkladové povinnosti/vkladu, který je určen ve společenské smlouvě a je garantem vnesení vkladů.

                                                                                                                                    V Plzni dne 15.6.2015

Já,
Ing. Robert Černý,
nar. 1.1.1970,
trvale bytem Kostelecká 3, Praha 4, 140 00,

jako pověřený správce vkladu určený společenskou smlouvou o založení komanditní společnosti Gumové rukavice, k.s., ze dne 1.6.2015,tímto,

výslovně prohlašuji a potvrzuji,

že mi byl v souladu se zákonem a společenskou smlouvou předán předmět vkladu komanditisty pana Richarda Lomeckého, nar. 3.3.1950, trvale bytem Ostravská 1, Praha 1, 110 00, a to v celkové výši 10.000,- Kč (slovy -desettisíckorunčeských-).

Vkladová povinnost tohoto komanditisty byla tímto splněna ve 100%.

____________________________
Ing. Robert Černý,
správce vkladu,
založené komanditní společnosti Gumové rukavice, k.s.

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.