Kategorie vzorů

Žaloba o náhradu škody vzniklé nájemci předáním dopravního prostředku nezpůsobilého k provozu

Žaloba o náhradu škody způsobené předáním poruchového vozidla.

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

Městský soud v Praze
Slezská 9
120 00 Praha 2

V Praze dne 13.10.2005

Žalobce: Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem

Žalovaný: ABC, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Háje, Vítězná 46, PSČ 140 00
IČO 47523641
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25471

 

[žaloba o náhradu škody vzniklé nájemci předáním dopravního prostředku nezpůsobilého k provozu]
Žaloba na zaplacení částky ve výši 8.600,- Kč
 

Dvojmo

Přílohy: dle textu

 

I.
 

Žalobce a Žalovaný uzavřeli dne 6.1.2004 dle § 638 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v planém znění, smlouvu o nájmu dopravního prostředku – automobilu zn. Ford Transit, barva červená, r. v. 1999, SPZ AHY 66 78, VIN 1234567891597532 na období do 31.12.2004.

Důkaz: smlouva o nájmu dopravního prostředku ze dne 6.1.2004

 

II.
 

Dne 8.1.2004 se dostavil Žalobcův pověřený pracovník Jiří Antonín k převzetí vozidla. Přes některé připomínky ke stavu vozidla, které uvedl v zápise o převzetí vozu, vůz posléze převzal. Avšak již po ujetí zhruba 8 km musel být vůz pro poruchu odstaven. Žalobce nepojízdné vozidlo dopravil do nejbližší opravny a vyžádal si posouzení závady. Žalobce informoval o uvedených skutečnostech žalovaného, který po ověření stavu vozidla v opravně souhlasil s tím, aby vozidlo bylo opraveno, tuto opravu objednal i uhradil. Vozidlo bylo opětovně předáno žalobci dne 12.1.2004.

Důkaz:
zápis o převzetí vozidla z 8.1.2004
zápis o převzetí vozidla 12.1.2004
výslech p. Jiřího Antonína

 

III.
 

Tím, že žalobce obdržel provozuschopné vozidlo až 12.1.2004, a Žalovaný mu nemohl nabídnout vozidlo náhradní, byl nucen žalobce rozvoz svého zboží od 8.1.2004 do 12.1.2004 zajišťovat prostřednictvím dopravce Milan Mrázek, bytem Pod Stanicí 12, Praha 8, IČ: 34244567. Žalobci tak vznikla škoda ve výši rozdílu výše předpokládaných nákladů na rozvoz zboží a výše skutečně vynaložených nákladů na rozvoz zboží. Žalobce konstatuje, že předpokládané náklady dosahovali výše 35.000,- Kč, jak vyplývá z cenové kalkulace nákladů. Dopravce Milan Mrázek za své služby žalobci vyúčtoval částku ve výši 43.800,- Kč na základě faktury ze dne 10.2.2004. Žalobci tak v důsledku předáním dopravního prostředku nezpůsobilého provozu škoda ve výši 8.600,- Kč

Důkaz: cenová kalkulace nákladů na rozvoz ze dne 1.1.2004
faktura dopravce Milana Mrázka ze dne 10.2.2004

 

V.
 

Žalovaný přes urgenci ze dne 7.2.2004 žalobci škodu ke dni podání žaloby neuhradil.

Důkaz: dopis žalobce z 7.2.2004

 

VI.
 

Na základě výše uvedeného žalobce navrhuje, aby soud vydal tento rozsudek:

„Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 8.600 Kč spolu s náklady řízení, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.“

Alfa s.r.o.

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 4,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.