Kategorie vzorů

Kupní smlouva – nákupy do nákladů a daňové úspory na konci roku

Víte, že existuje možnost koupit movité věci pro vaši firmu, které je možné odečíst z daní? Jak na to a které věci to mohou být, vám řekneme v tomto článku.

Podle § 4 odstavec 1, písmeno c) zákona č. 586/1992 Sb. v jeho platném znění je jsou od daně z příjmů osvobozeny příjmy z prodeje movitých věcí.

Toto osvobození se sice nevztahuje na prodej motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku, ale určitě je mnoho jiných věcí, které by vaše firma mohla tímto způsobem koupit.

Osvobození se rovněž nevztahuj na příjmy z prodeje movitých věcí, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku.

KUPNÍ SMLOUVA

Petr Podlesný
bytem Husitská 11, 41501 Teplice
nar. 10. 11. 1956
(dále jen „prodávající“)

a

Digital Dreams, s.r.o.
se sídlem, Plzeňská 97, 150 00 Praha 5
IČ 25252525
zastoupená Martinem Zeleným, jednatelem
(dále jen „kupující“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění tuto

KUPNÍ SMLOUVU

I.

Prodávající prodává kupujícímu digitální fotoaparát Canon EOS-1D Mark II, výrobní číslo CAEOS2298733 a použitou fototiskárnu značky Canon, typ CJ5000 výrobní číslo CAX256497551. Fotoaparát i tiskárna jsou plně funkční a její stav odpovídá běžnému opotřebení za dobu 1 roku užívání.

II.

Kupní cena byla stranami dohodnuta ve výši 34.900,- Kč (slovy: Třicetčtyřitisícedevětset korun českých). Kupující zaplatil tuto cenu prodávajícímu v hotovosti, před podpisem této smlouvy. Prodávající podpisem smlouvy přijetí kupní ceny potvrzuje.

III.

Tiskárnu, která je předmětem smlouvy si kupující prohlédl, seznámil se s jejím stavem a převzal ji před podpisem této smlouvy.

IV.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních.
Na důkaz svého souhlasu s celým obsahem smlouvy, smluvní strany připojují své podpisy.

V Teplicích 1.4. 2014

Petr Podlesný                                          Martin Zelený
Petr Podlesný                                          Digital Dreams s.r.o., Martin Zelený, jednatel
Prodávající                                              Kupující

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 22x, průměr: 4,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.