Kategorie vzorů

Zákon o realitním zprostředkování – základní informace

Již dlouhou dobu se v médiích diskutuje o novém zákonu o realitním zprostředkování. Tento zákon (zákon č. 39/2020 Sb.) vstoupil v účinnost počátkem minulého týdne. My Vám v několika příspěvcích, které budeme postupně zveřejňovat v následujících dnech, přineseme přehledný výčet změn, které tento zákon zavádí, jakož i jejich praktický dopad na činnost realitních zprostředkovatelů.

Mezi významné změny patří povinnost realitních zprostředkovatelů uzavřít s každým klientem PÍSEMNOU SMLOUVU O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A PŘEDAT KLIENTOVI VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ týkající se předmětné nemovité věci.

Jedná se o činnosti, které většina realitních zprostředkovatelů běžně prováděla již před účinností tohoto zákona. Nyní je na ně ovšem kladen vyšší nárok, kdy smlouva o realitním zprostředkování musí být nejen písemná, ale musí obsahovat i zákonem stanovené náležitosti, kterými jsou: (a) označení předmětné nemovité věci, (b) výši kupní ceny či nájemného, popř. způsob jejich určení a (c) výši provize zprostředkovatele či způsob jejího určení.

Výpis z katastru nemovitostí týkající se předmětné nemovité věci musí zprostředkovatel předat klientovi nejpozději v den uzavření smlouvy o realitním zprostředkování, přičemž tento výpis nesmí být starší více než 3 pracovní dny před uzavřením smlouvy.

Pokud některých z údajů uvedených pod bodem (a) a/nebo (b) výše není při uzavření smlouvy znám, musí být tyto údaje ujednány alespoň obecným způsobem. V případě, že by smlouva o realitním zprostředkování nebyla písemná nebo neobsahovala zákonem stanovené náležitosti, může se klient dovolat její neplatnosti. V takovém případě má zprostředkovatel předat klientovi výpis z katastru nemovitostí nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy je mu konkrétní nemovitá věc známa.

Zprostředkovatel má dále povinnost informovat zájemce o nabytí vlastnického práva k nemovité věci o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětné nemovité věci, a to nejen o těch, které plynou z veřejných seznamů, ale i o těch, o nichž věděl nebo vzhledem ke své odborné způsobilosti vědět měl. Vzhledem k tomu, že tato povinnost je stanovena samostatně vedle povinnosti předložit klientovi výpis z katastru nemovitostí, domníváme se, že pouhé předložení výpisu z katastru nemovitostí nebude považováno za splnění této informační povinnosti. Z opatrnosti tedy zprostředkovatelům doporučujeme, aby i o právních vadách klienty informovali výslovně a nikoli jen pouhým předložením výpisu z katastru nemovitostí.

Zprostředkovatel je nově povinen informovat o výši provize sjednané s třetí osobou ke stejné nemovité věci. Tato informační povinnost nezabraňuje zprostředkovatelům, aby si sjednali tzv. dvojí provizi (např. od prodávajícího i od kupujícího nebo od pronajímatele a nájemce), klade si ovšem za cíl, aby o sjednání této tzv. dvojí provize byly obě strany informovány.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 3,67)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.