Kategorie vzorů

Smlouva o převodu nemovitosti

 

SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI 
Smlouva o převodu nemovitosti

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI

Dnešního dne uzavřeli

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Prodávající“)

a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Kupující“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

smlouvu o převodu nemovitosti

uzavřenou dle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanský zákoník.

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1 Prodávající je výlučným vlastníkem budovy č.p. 545 nacházející se na pozemku parc. č. 34 o výměře 125 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 34 o výměře 125 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Dolní Lhota, obec Prachatice, (dále také „Nemovitosti“).
1.2 Prodávající hodlá Nemovitosti prodat Kupujícímu za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Prodávající prodává Nemovitosti uvedené v článku 1.1 této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím Kupujícímu, který Nemovitosti kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví.
2.2 Prodávající se zavazuje předat předmět smlouvy Kupujícímu a Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu specifikovanou v této smlouvě.

3. KUPNÍ CENA
3.1 Kupující a prodávající se dohodli, že kupní cena za Nemovitosti činí 1.500.000,- Kč ( slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) (dále také „Kupní cena“).

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

V Praze dne 3.3.2006                                                                     V Praze dne 3.3.2006

Prodávající                                                                                        Kupující

__________                                                                                    __________
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 19x, průměr: 3,58)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.