Kategorie vzorů

Návrh na schválení právního jednání nezletilého

Máte dítě, kterému ještě nebylo 18 let, ale už jej chcete zapojit do právních vztahů? Můžete podat žádost na soud, který popřípadě dát vašemu dítěti právo stát se součástí tohoto právního vztahu. Příklad spolu s připraveným návrhem jsme pro vás připravili.

Zákonní zástupci mohou svému nezletilému dítěti udělit souhlas k právnímu jednání, které by z důvodu nedostatku věku nemohlo konat. (§ 32 NOZ)

Nový občanský zákoník přináší tzv. přiznání svéprávnost (emancipace). Tento institut pomáhá lidem mezi 16-18 lety, kteří již sami podnikají, získají tím plnou svéprávnost.

Svéprávnost nezletilých upravuje nový občanský zákoník v § 31-37.

Okresnímu soudu v Semilech

Matka: Růžena Růžičková, nar. 23. 6. 1978, bytem Semily, Sádlová 2

Otec: Karel Růžička, bytem Mlžany, nar. 9. 12. 1975, bytem Josefská 12, Praha 1

Nezletilý: Kryštof Růžička, nar. 6. 8. 1997, bytem Semily, Sádlová 2

NÁVRH NA SCHVÁLENÍ PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NEZLETILÉHO
I.

Rodiče nezletilého Kryštofa jsou podílovými spoluvlastníky domu čp.452 na stavební parcele č. 1452/2, zapsaného na LV č. 123 pro obec a katastrální území Semily, Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily.
Rodiče nezletilého jsou rozvedení. Otec nezletilého se rozhodl svůj spoluvlastnický podíl darovat nezletilému synovi, neboť v domě bydlí pouze matka se synem a otec nemovitost vůbec neužívá

Důkaz: výpis z listu vlastnictví

II.

Rodiče nezletilého jsou přesvědčeni, že darování spoluvlastnického podílu na nemovitosti je pro nezletilého výhodné.

Důkaz:
výslech rodičů nezletilého
darovací smlouva

III.

Protože jde o nakládání s majetkem nezletilého, které vyžaduje schválení soudu, žádáme jako jeho zákonní zástupci o vydání tohoto

r o z s u d k u

Soud schvaluje za nezletilého Krystala Růžičku, nar. 12.5.2000 uzavření darovací smlouvy, na jejímž základě nezletilý jako obdarovaný získá spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ domu čp 452. na stavební parcele č. 1452/2, zapsaného na LV č. 123 pro obec a katastrální území Semily, Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily.

V Semilech

Růžena Růžičková                            Karel Růžička
Růžena Růžičková, matka              Karel Růžička, otec

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 26x, průměr: 3,65)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.