Kategorie vzorů

Reklamace bez písemného potvrzení a informace o jejím vyřízení?! Braňte se!

Nemálo z nás se v dnešní době setkalo se situací, kdy jsme zakoupili zboží, které bylo od samého počátku nefunkční, či následně začalo vykazovat jisté vady. Při reklamaci je však možné se setkat s nestandartním chováním prodejce, který o přijetí zboží do reklamace nevystaví kupujícímu žádný doklad, v zákonné lhůtě 30 dnů ho nevyrozumí o výsledku takto uplatněné reklamace a nadto mu vrátí zboží s tím, že reklamace nebyla vyřízena.

V tento okamžik je žádoucí zachovat klidnou hlavu a zvolit postup, který nám náš právní řád nabízí. Existuje totiž Česká obchodní inspekce (ČOI), která je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a jenž byla ustavena zákonem  č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Tento orgán je schopen nám pomoci a daným problém vyřešit. Stačí tak pouze podat podnět, a to buď elektronicky, (https://www.coi.cz/podatelna/) případně písemnou formou. Návod na to, jak by takový podnět směřující České obchodní inspekci měl vypadat, naleznete níže.

 

Podnět České obchodní inspekci

Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro St
ředočeský kraj a Hl. m. Prahu
se sídlem: Št
ěpánská 567/15, Praha 2

 

Navrhovatelka

Jméno a příjmení: Aneta Široká

narozená 21.7.1973

Trvale bytem: Špačkova 6, Kutná Hora

další kontaktní údaje: telefon: 634 567 021

 

V Kutné Hoře dne 19. února 2018

 

Věc: Podnět ve věci porušení zákona o ochraně spotřebitele

 

Dobrý den,

dne 20.12.2017 jsem v provozovně ELESEMAN s.r.o., IČO: 34569014, se sídlem Kašperská 235/1, Kutná Hora, zakoupila jako dárek žehličku na vlasy značky Rowenta Elite Optiliss SF3122D0 v hodnotě 999 Kč.

Dne 15.1.2018 jsem v téže provozovně zboží reklamovala z důvodu nefunkčnosti, neboť daný spotřebič nebylo možné zapnout a tedy použít k určenému účelu.

Prodejce mi o převzetí reklamace odmítl vystavit jakýkoliv doklad a zároveň jsem v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů nebyla informována o vyřízení reklamace. Proto jsem se osobně dostavila do výše specifikované provozovny, abych zjistila stav reklamace. Prodávající mi vrátil reklamované zboží s tím, že reklamaci neuznává z toho důvodu, že ta nebyla vyřízena dodavatelem. O této skutečnosti mi opětovně výslovně odmítl vydat jakýkoliv doklad.

V chování prodejce tedy spatřuji porušení práv na ochranu spotřebitele zakotvených v zákone č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku a současně v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žádám o prošetření v úvahu připadajícího porušení zákona ze strany prodejce. V souladu s ust. § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádám o informování o výsledcích šetření.

S poděkováním a pozdravem

 

……………………………….

Aneta Široká

Přílohy:

–           kopie daňového dokladu ze dne 20.12.2017

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 7x, průměr: 4,71)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.