Kategorie vzorů

NÁVRH NA PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY K PODÁNÍ NÁVRHU NA POPŘENÍ OTCOVSTVÍ

Popření otcovství upravuje ust. § 785 – 793 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“). K popření otcovství dochází v případech, kdy je otec dítěte zapsán do rodného listu dítěte, avšak následně se dozví o skutečnostech, které zakládají důvodnou pochybnost o tom, že je otcem dítěte.

K popření otcovství více: https://www.vzory.cz/jinak/obcanske-pravo/jak-poprit-otcovstvi/

Ačkoliv občanský zákoník stanovuje lhůty k popření otcovství, lze zmeškání lhůty pominout, a to v souladu s ust. § 792 o. z., pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Důvody, které svědčí ve prospěch zájmu dítěte a veřejného pořádku pak mohou být v prvé řadě, že zapsaným otcem není otec biologický, který navíc o dítě nejeví zájem, na rozdíl od otce biologického, který v rodném listu dítěte zapsán není, ale o dítě jeví zájem.

Na toto hmotněprávní ustanovení navazuje i ustanovení procesní, konkrétně ust. § 425 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních ( dále jen z. ř. s.), podle jehož odst. 1) platí, že byl-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, soud může do 4 měsíců od podání návrhu zmeškání lhůty prominout, vyžaduje-li to zájem dítěte a veřejný pořádek. K rozhodnutí nařídí soud jednání, je-li to třeba.

Návrh na prominutí zmeškání lhůty bude vždy spojen s podáním návrhu na popření otcovství, avšak nemusí být podáván, neboť soud je o prominutí zmeškání lhůty povinen rozhodnout z úřední povinnosti, ale pokud je návrh na popření otcovství podáván po uplynutí popěrné lhůty je vhodné do návrhu vypsat důvody, proč je návrh podáván po uplynutí zákonné lhůty.

 

Okresní soud v České Lípě

Děčínská 390

Česká Lípa

 

Dvojmo

 

matka: Petra Černá

nar. 6.5.1974

bytem: Na Výsluní 35, Česká Lípa

 

otec: Petr Černý

nar. 5.5.1974

bytem: ČSA 3698, Litoměřice

 

nezletilá:Eva Černá

nar. 3.1.2019

bytem: Na Výsluní 35, Česká Lípa

Návrh na prominutí zmeškání lhůty k podání návrhu na popření otcovství

Otec a matka nezletilé byli od 13. 3. 2013 manželé, přičemž z jejich manželství se dne 3. 1. 2019 narodila nezletilá Eva Černá. Z manželství rodičů nezletilé rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 25. 4. 2019, č. j. 33C 33/2019-6, který nabyl právní moci dne 3. 5. 2019.

důkazy:

  • rodný list nezletilé
  • rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 25. 4. 2019, č.j. 33C 33/2019-6

Před rozvodem manželství manželka navázala vztah s nynějším partnerem, Pavlem Hodným, nar. 6. 6. 1974, přičemž z jejich vztahu se za trvání předchozího manželství narodila nezletilá, proto byl jako otec do rodného listu zapsán bývalý manžel matky. Jelikož Petr Černý není otcem nezletilé a nejeví o ní žádný zájem ani jako otec matrikový, je současně s tímto návrhem podán návrh na popření otcovství k nezletilé.

důkazy:

  • výslech rodičů nezletilé
  • výslech Pavla Hodného, nar. 6. 6. 1974

Jelikož se nezletilá narodila 3. 1. 2019 a zákonná lhůta matce uplynula dnem 3. 6. 2019, žádá zároveň, aby soud rozhodl o prominutí zmeškání lhůty k podání návrhu na popření otcovství, neboť matrikový otec není biologickým otcem nezletilé a onezletilou nejeví žádný zájem, na rozdíl od otce biologického, který s nezletilou a její matkou žije ve společné domácnosti, o nezletilou se od narození stará a jeví o ní skutečný zájem.

Proto matka nezletilé navrhuje, aby soud vydal toto

usnesení:

Soud promíjí Petře Černé, nar. 6. 5. 1974zmeškání lhůty k podání návrhu na určení, že Petr Černý, nar. 5.5.1974, bytem ČSA 3698, Litoměřice není otcem nezletilé Evy Černé, nar. 3.1.2019, bytem Na Výsluní 35, Česká Lípa, z matky Petry Černé, nar. 6.5.1974, bytem Na Výsluní 35, Česká Lípa

V České Lípě, dne 30. 7. 2019

Petra Černá

Petra Černá

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.