Kategorie vzorů

Zvýšení výživného pro nezletilé dítě

Vyživovací povinnost upravuje ust. § 910 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“). Pokud již existuje pravomocné rozhodnutí soudu o výživném k nezletilému dítěti, je možné podle ust. § 923 odst. 1 o. z. v případech změny poměrů požadovat i změnu rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti.

V případě návrhu na zvýšení výživného se bude jednat zejména o situace, kdy s přibývajícím věkem rostou i potřeby a výdaje dítěte, spojené zejména s jeho přípravou na budoucí povolání, jeho zájmy a koníčky, případně pokud se u dítěte objeví nějaké zdravotní problémy.

Podmínky pro zvýšení výživného jsou v podstatě totožné jako při určení výživného, zejména pak má být životní úroveň zásadně shodná s životní úrovní rodičů a v potaz musí být brány i odůvodněné potřeby dítěte a rodiče, jakož i jeho majetkové schopnosti.

Pokud by povinný rodič soudu nepředložil všechny listiny prokazující jeho příjmy, pak platí, že jeho průměrný měsíční příjem činí pětadvacetinásobek části životního minima jednotlivce.

Okresní soud v České Lípě

 1. zn. 15P 126/2012

 

Dvojmo

 

 

nezletilá:         Eva Černá

nar. 3.3.2010

bytem: Na Výsluní 35, Česká Lípa

 

matka:            Petra Černá

nar. 6.5.1974

bytem: Na Výsluní 35, Česká Lípa

 

otec:               Petr Černý

nar. 5.5.1974

bytem: ČSA 3698, Litoměřice

 

 

Návrh na zvýšení výživného pro nezletilé dítě

 

Rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 3. 3. 2012, č.j. 15P 126/2012-14 byla nezletilá Eva svěřena do výchovy matky a otci bylo určeno přispívat na její výživu částkou
1 000 Kč měsíčně. Tento rozsudek nabyl právní moci dne 5. 5. 2012.

 

důkazy:

 • rodný list nezletilé
 • rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 3. 3. 2012, č.j. 15P 126/2012-14

 

V současné době navštěvuje nezletilá 2. třídu Základní školy v České Lípě. Nezletilá ve škole prospívá výborně a navíc navštěvuje jednou v týdnu hodiny klavíru a jednou v týdnu hodiny baletu. S ohledem na to, že od poslední úpravy výživného uplynulo již 6 let, změnily se její odůvodněné potřeby. Výdaje spojené s navštěvováním kroužku baletu stojí měsíčně 500 Kč a hodiny hry na klavír rovněž 500 Kč.

Nezletilá je zcela zdráva.

Matka nezletilé zaplatila baletní tábor, který se koná 14 dní o letních prázdninách a jeho cena byla 5 500 Kč.

 

důkazy:

 • potvrzení o studiu
 • doklad o zaplacení mimoškolní aktivity – balet a hra na klavír
 • doklad o zaplacení táboru baletu

 

Matka nezletilé je zaměstnána jako asistentka ve společnosti ABX s.r.o. v České Lípě, s průměrným měsíčním výdělkem 15 500 Kč a nemá další vyživovací povinnosti.

Otec nezletilé se s nezletilou stýká každý sudý víkend od pátku do neděle a nad rámec výživného jí ničeho nepřispívá. K narozeninám a svátku nezletilé dává dárky přiměřené hodnoty do 500 Kč. Otec nezletilé je zaměstnán jako finanční ředitel ve společnosti Ticho spol. s. r.o., v Litoměřicích, s průměrným měsíčním výdělkem 30 000 Kč a nemá další vyživovací povinnosti.

 

důkazy:

 • výslech rodičů nezletilé
 • potvrzení o výdělcích rodičů

 

Vzhledem k tomu, že se výrazně změnily poměry účastníků, když od poslední soudní úpravy uplynulo již 6 let, žádá matka nezletilé soud, aby po provedeném dokazování vydal tento

 

r o z s u d e k :

 

 

 1. Výživné, stanovené otci rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne
  3. 3. 2012, č.j. 15P 126/2012-14 s e   z v y š u j e   z částky 1 000 Kč měsíčně na částku 4 000 Kč měsíčně, počínaje dnem zahájení řízení.

 

 1. Tím s e   m ě n í   rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 3. 3. 2012, č. j. 15P 126/2012-14.

 

 • Žádný z účastníků n e m á   právo na náhradu nákladů řízení.

 

 

V České Lípě, dne 30.6.2018

 

Petra Černá

Petra Černá

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 5x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.