Kategorie vzorů

Návrh na úpravu péče a výživy dítěte za trvání manželství

Dnešní příspěvek se věnuje návrhu na úpravu péče a výživy za trvání manželství. Úprava výchovy a výživy dítěte v rámci soudního řízení může být v některých případech vleklým a velmi nepříjemným sporem. V nejhorším případě je celá věc řešena v rámci tří soudních jednáních. Nicméně ne vždy je možné dosáhnout smíru a tak je nutné to podstoupit a zvládnout. Dnešní příspěvek se věnuje návrhu na úpravu péče a výživy za trvání manželství.

Okresní soud v Mělníku

adresa

 

Soudní poplatek bude zaplacen na výzvu soudu

 

 

V Praze, dne 22.10.2015

Matka: Anna Nováková

nar. 14.8.1968

bytem Maková 12, 142 98 Mělník

Otec: Jaroslav Novák

nar. 18.4.1962

bytem Maková 12, 142 98 Mělník

Návrh na úpravu péče a výživy k nezl. Tereze Novákové, nar. 2.9.2000 za trvání manželství

 

D v o j m o

Přílohy:

Dle textu

I.

 

Matka a Otec uzavřeli manželství dne 17.7.1997 před Městským úřadem Mělník. Matka i Otec jsou státní občané České republiky a oba vstoupili do manželství poprvé.

Důkaz: oddací list

Ze společného manželství obou účastníků se narodila dne 2.9.2000 nezl. Tereza Nováková.

Důkaz: rodný list

Matka podala dne 19.10.2015 Návrh na rozvod manželství.

Důkaz: kopie podaného návrhu

II.

 

Od počátku roku 2012 docházelo mezi oběma manželi k neshodám, které často vyúsťovaly v hádky. Otec následně začal pracovat jako lékař ve Francii a za tím účelem trávil většinu svého času právě v zahraničí. Domů k rodině se vracel zřídka, a vždy dával najevo potřebu co nejdříve odjet zpět do místa výkonu práce. Později přiznal, že ve Francii má vztah s jinou ženou, která později porodila jejich společné dítě. Otec se dohodl s matkou na peněžní částce, která bude představovat příspěvek na provoz domácnosti a zároveň výživné pro nezletilou dceru Terezu Novákovou.

III.

 

Otec však tuto dohodu přestal záhy dodržovat a rovněž přestal navštěvovat manželku a dceru v České republice. Matka se snažila Otce kontaktovat několika dopisy a e-mailovými zprávami za účelem domluvy na výživném pro dceru a vyřešení jejich rozvráceného manželství.

Důkaz:

– dopis ze dne 3.6.2015

– e-mail ze dne 5.6.2015

– e-mail ze dne 18.7.2015

– dopis ze dne 12.8.2015

Otec v současné době na výživu nezletilé žádným způsobem nepřispívá.

V současné době činí příjem matky 18.000,- Kč, příjem otce asi 60.000,- Kč. Matka v současné době nemá žádnou jinou vyživovací povinnost než k nezletilé.

Důkaz: doklad o příjmech matky

IV.

 

Nezletilá žije s Matkou ve společné domácnosti již od narození a s ohledem na zaměstnání Otce se s ním stýká velmi málo. Otec dceru sám od sebe nikdy nekontaktuje. Dcera navštěvuje Soukromé gymnázium v Mělníku, školné činí 30.000,- Kč ročně. Nezletilá také dochází na lekce klavíru a do sboru.

Důkaz:

– doklad o zaplacení školného

 doklad o zaplacení školného za kroužky

V.

 

Z výše uvedených důvodů Matka navrhuje, aby soud vydal tento

r o z s u d e k :

I.    Nezletilá Tereza Nováková, nar. 2.9.2000, se pro dobu po rozvodu svěřuje do výchovy matky. Otec je oprávněn se stýkat s  nezletilou jeden víkend v měsíci.

II.Otec je povinen platit na výživu nezletilé Terezy Novákové, nar. 2.9.2000, měsíčně částku ve výši 7.000,- Kč splatnou vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce předem k rukám matky.

III.            Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Anna Nováková

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 5x, průměr: 3,20)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.