Kategorie vzorů

Návrh na snížení výživného pro nezletilé dítě

Vyživovací povinnost obecně upravuje ust. § 910 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“). Pokud již existuje pravomocné rozhodnutí soudu o výživném k nezletilému dítěti, je možné podle ust. § 923 odst. 1 o. z. v případech změny poměrů požadovat i změnu rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti.

V případech návrhu na snížení výživného půjde zejména o situace, kdy bez vlastního zavinění (např. vzdání se výhodnějšího zaměstnání viz ust. § 913 odst. 2 o. z.) došlo ke snížení výdělkových poměrů povinného rodiče, např. ztráta zaměstnání nebo zdravotní stav povinného.
Povinný rodič musí mít na paměti, že dle ust. § 923 odst. 2 o. z. platí, že dojde-li ke zrušení nebo snížení výživného za minulou dobu pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, spotřebované výživné se nevrací. Nevrací se ani dávka výživného, která na takové dítě byla splněna na měsíc dopředu, ale dítě před uplynutím měsíce zemřelo.

 

Okresní soud v České Lípě

 1. zn. 15P 126/2012

 

Dvojmo

 

 

nezletilá:         Eva Černá

nar. 3.3.2010

bytem: Na Výsluní 35, Česká Lípa

 

matka:            Petra Černá

nar. 6.5.1974

bytem: Na Výsluní 35, Česká Lípa

 

otec:               Petr Černý

nar. 5.5.1974

bytem: ČSA 3698, Litoměřice

 

 

Návrh na snížení výživného pro nezletilé dítě

 

Rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 3. 3. 2012, č.j. 15P 126/2012-14 byla nezletilá Eva svěřena do výchovy matky a otci bylo určeno přispívat na její výživu částkou
5 000 Kč měsíčně. Tento rozsudek nabyl právní moci dne 5. 5. 2012.

 

důkazy:

 • rodný list nezletilé
 • rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 3. 3. 2012, č.j. 15P 126/2012-14

 

V době, kdy bylo rozhodováno o stanovení výše výživného otci na nezletilou, byl otec nezletilé zaměstnán jako finanční ředitel ve společnosti Ticho spol. s. r.o., v Litoměřicích, s průměrným měsíčním výdělkem 30 000 Kč. Dne 31. 3. 2018 byla otci nezletilé dána výpověď ze strany zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti. Od 1. 4. 2018 je otec zaměstnán jako manipulační pracovník u společnosti Bude líp a.s., v Litoměřicích s průměrným měsíčním výdělkem 15 000 Kč.

 

důkazy:

 • výpověď ze dne 31. 3. 2018
 • pracovní smlouva ze dne 1. 4. 2018
 • potvrzení zaměstnavatele o výdělku otce

 

V současné době nezletilá u otce tráví každý lichý víkend a snaží se i nad rámec výživného nezletilé přispívat např. na oblečení a pomůcky do školy, avšak při současné výši stanoveného výživného není ve finančních možnostech otce nad rámec výživného přispívat vyššími finančními obnosy.

 

Matka nezletilé je zaměstnána jako asistentka ve společnosti ABX s.r.o. v České Lípě, s průměrným měsíčním výdělkem 25 500 Kč a nemá další vyživovací povinnosti, proto je otec toho názoru, že snížení vyživovací povinnosti otce nebude mít na nezletilou negativní dopad.

 

Vzhledem k tomu, že se výrazně změnily poměry otce, žádá soud, aby po provedeném dokazování vydal tento

 

r o z s u d e k :

 

 

 1. Výživné, stanovené otci rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne
  3. 3. 2012, č.j. 15P 126/2012-14  s e   s n i ž u j e   z částky 5 000 Kč měsíčně na částku 2 000 Kč měsíčně, počínaje dnem 1. 7. 2018.

 

 1. Tím s e   m ě n í   rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 3. 3. 2012, č. j. 15P 126/2012-14.

 

 • Žádný z účastníků n e m á   právo na náhradu nákladů řízení.

 

 

V Litoměřicích, dne 30.6.2018

 

Petr Černý

Petr Černý

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 4,50)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.