Kategorie vzorů

Nahrazení projevu vůle manžela (§ 714 OZ)

Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve své části druhé upravuje rodinné právo, do kterého náleží i úprava manželství a manželského majetkového práva. Manželské majetkové právo může být upraveno různými režimy (zákonný režim, smluvený režim, režim založený na rozhodnutí soudu, režim oddělených jmění). V případě zákonného režimu pak oba manželé součásti jejich společného jmění užívají, berou z nich plody a užitky, udržují je, nakládají a hospodaří s nimi, případně se manželé mohou dohodnout a výše uvedené bude vykonávat jeden z manželů. V zákonném režimu náleží oběma manželům práva a povinnosti, která jsou spojená s jejich společným jměním, společně a nerozdílně. Stejně tak jsou oba manželé zavázáni a oprávněni z právních jednání, která se týkají společného jmění manželů, společně a nerozdílně.

Ovšem mohou nastat situace, které se nedají považovat za běžné záležitosti týkající se společného jmění manželů a v takovém případě je nutné, aby právně jednali oba manželé společně nebo jeden manžel se souhlasem druhého. Pokud manžel odmítá dát svůj souhlas bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem manželů, rodiny nebo rodinné domácnosti, může druhý manžel navrhnout, aby tento souhlas manžela nahradil soud. Naopak v případě, kdy manžel právně jedná bez souhlasu druhého (a jeho souhlasu bylo zapotřebí), může se druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání. Zde je ovšem důležité uvést, že se jedná o relativní neplatnost, nikoliv absolutní.

 

Obvodní soud pro Prahu 9

28. pluku 1533/29b

100 83 Praha 10

 

žalobce: Lukáš Růžička, nar. 15.7.1979, trvale bytem Praha 9, Pod lipami 123

žalovaná: Petra Růžičková, nar. 6.12.1982, trvale bytem Praha 9, Pod lipami 123

Žaloba na nahrazení projevu vůle manžela

Přílohy dle textu

I.

Žalobce a žalovaná spolu dne 6.6.2016 uzavřeli manželství před Městským úřadem pro Prahu 1. Z jejich manželství se narodil nezletilý Tomáš Růžička, nar. 9.10.2017 a účastníci v současné době čekají svého druhého potomka. Účastníci mají ve společném jmění manželů bytovou jednotku č. 3 nacházející se na adrese Pod lipami 123, Praha 9, kde zároveň bydlí. S bytovou jednotkou je spojen podíl na společných částech budovy č. 123 o velikosti 4958/9916 a podíl na pozemku parc. č. 7859/3 o velikosti 4958/9916, na kterém budova stojí.

Důkaz: Oddací list účastníků;

rodný list nezl. Tomáše;

výpis z katastru nemovitostí.

II.

Žalovaná je v současné době na rodičovské dovolené se synem Tomášem, o kterého se celodenně stará. Žalobce je od roku 2015 zaměstnán u společnosti ABC computers s.r.o., IČO: 123 45 678 na pozici IT specialisty, kdy jeho průměrný měsíční příjem činí 31.250,-Kč čistého. Žalobce obdržel pracovní nabídku od společnosti DEF Česká republika, a.s., IČO: 910 11 121, kdy absolvoval tří kolové výběrové řízení a měl by nastoupit na pozici vedoucího, přičemž s touto pracovní pozicí je spojena nástupní mzda ve výši 65.000,-Kč čistého měsíčně. Nicméně místem výkonu práce by byly kanceláře společnosti, které se nacházejí v Brně

Důkaz: pracovní smlouva se společností ABC computers s.r.o.;

mzdové výměry za rok 2019;

závazná pracovní nabídka od společnosti DEF Česká republika, a.s..

III.

Žalobce se žalovanou samozřejmě svou účast ve výběrovém řízení probíral a žalovaná s ohledem na současný měsíční příjem rodiny souhlasila s účastí žalobce ve výběrovém řízení a byli domluveni, že v případě jeho výběru na výše uvedenou pozici, by se celá rodina přestěhovala do Brna, kde by zakoupili nemovitost za výtěžek z prodeje bytu, který vlastní a který by prodali. Účastníci řízení totiž oba pochází z Brna a i jejich rodiny v Brně nadále žijí, a proto se rozhodli, že by se v případě úspěchu manžela ve výběrovém řízení vrátili zpět do Brna a nadále žili zde.

Ovšem nyní když je nutné situaci řešit a účastníci mají i zájemce o koupi bytové jednotky, žalovaná odmítá bytovou jednotku prodat. Žalobce se přitom domnívá, že prodej bytové jednotky je v zájmu účastníků a celé rodiny, neboť za výtěžek z prodeje bytu, by si účastníci mohli zakoupit byt v Brně. Zároveň kdyby bytová jednotka zůstala v jejich vlastnictví, rodina se odstěhovala do Brna a bytovou jednotku by například pronajímali, je žalobce toho názoru, že by s tím byli spojené pouze komplikace, vzhledem ke skutečnosti, že Praha a Brno jsou poměrně vzdálená města a účastníci by tak museli v případě potřeby jezdit do Prahy a řešit záležitosti spojené s bytem. Žalobce se za této situace domnívá, že prodej bytové jednotky je jediným možným řešením, navíc za situace, kdy žalobkyně neuvedla žádný důvod, proč bytovou jednotku najednou prodat nechce.

Vzhledem ke všemu výše uvedené tak žalobce navrhuje, aby Obvodní soud pro Prahu 9 vydal tento

rozsudek

1. Nahrazuje se projev vůle Petry Růžičkové, nar. 6.12.1982, k udělení souhlasu s prodejem bytové jednotky č. 3 nacházející se adrese Pod lipami 123, Praha 9, katastrální území Vysočany, obec Praha, zapsaná na LV č. 1759 u Katastrálního úřadu pro Hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha a s jednotkou spojeného podílu na společných částech budovy č. 123 o velikosti 4958/9916 a podílu na pozemku parc. č. 7859/3 o velikosti 4958/9916, na kterém budova stojí .

2. Žádný z účastníků nemá právo na přiznání nákladů řízení.

V Praze dne 31. října 2019

Lukáš Růžička

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.