Kategorie vzorů

Žaloba o náhradu škody způsobené porušením závazku uzavřít smlouvu

Je možné uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, kde se strany zaváží v budoucnosti uzavřít další smlouvu. § 1785 zákona č. 89/2012 Sb., nebo-li nového občanského zákoníku (dále „občanský zákoník“) nám doslova říká, že „smlouvou o smlouvě budoucí se nejméně jedna strana zavazuje uzavřít po vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, budoucí smlouvu, jejíž obsah je ujednán alespoň obecným způsobem.“

Zavázané straně vzniká povinnost uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co ji k tomu vyzve oprávněná strana v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí. Pokud jej zavázaná strana neuzavře, poruší tím smluvní povinnost dle § 2913 občanského zákoníku a její povinností je nahradit škodu z toho vzniklou oprávněné straně. Níže tedy naleznete vzor žaloby prostřednictvím které se lze obrátit na soud a požadovat náhradu škody způsobené porušením závazku uzavřít smlouvu.

Povinnosti k náhradě škody se zavázaná strana zprostí pouze prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Avšak nepatří sem, tj. nezprostí se zavázaná strana povinnosti k náhradě škody, pokud se jedná o překážku vzniklou z jeho osobních poměrů nebo vznikla-li až v době, kdy byl s plněním smluvené povinnosti v prodlení a ani nepůjde o překážku, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat.

Městský soud v Praze
Slezská 9
120 00 Praha 2

 

V Praze dne 14.9.2015

 

Žalobce:

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,

Žalovaný:

ABC, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Háje, Vítězná 46, PSČ 140 00
IČO 47523641
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25471

 

[žaloba o náhradu škody způsobené porušením závazku uzavřít smlouvu]

Žaloba na zaplacení částky ve výši 25.000,- Kč

Dvojmo

Přílohy: dle textu

 

I.

Mezi žalobcem jako prodávajícím a žalovaným jako kupujícím byla dne 13.2.2015 uzavřena v souladu s obchodním zákoníkem smlouva o uzavření budoucí smlouvy. Podle zmíněné smlouvy měli žalobce jako prodávající a žalovaný jako kupující spolu uzavřít kupní smlouvu v květnu 2015, jejíž předmětem by byl závazek k dodávce a odběru ve smlouvě specifikovaných olivových olejů.

Podle smlouvy ze dne 13.2.2015 byly obě smluvní strany oprávněné k vystavení návrhu smlouvy; návrh měl být předložen nejpozději 5ti dnů před začátkem příslušného měsíce. Návrhem ze dne 20.4.2015 žalobce požadoval v souladu se smlouvou ze dne 13.2.2015 uzavření smlouvy.

Dodávky se neuskutečnily, protože žalovaný neakceptoval návrh žalobce. Protože žalobce příslušné výrobky neobdržel, nemohl realizovat závazek vyplývající z další kupní smlouvy uzavřené dne 4.5.2014 se společností Sorem, s.r.o., IČ: 41235874, sídlem: Na Příkopech 45, Praha 1 – ta měla předmětné výrobky obdržet do 15.7.2015 a podle smluvního ujednání měla tato společnost právo na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s dodávkou. Smluvní pokutu žalobce této společnosti v souladu se článkem X. kupní smlouvy zaplatil dne 13.8.2015; zaplacená částka činila celkem 25 000 Kč.

Důkazy:

1. Smlouva ze dne 13.2.2015
2. Kupní smlouva ze dne 4.5.2014
3. Vyúčtování smluvní pokuty naším smluvním partnerem
4. Doklady o zaplacení smluvní pokuty našemu smluvnímu partnerovi

II.

Podle § 1786 a § 2913 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má žalobce nárok na náhradu škody, kterou žalobce vyčísluje ve výši zaplacené smluvní pokuty.

III.

Přes výzvu žalobce ze dne 20.4.2015, v níž byla žalovanému poskytnuta týdenní lhůtu k zaplacení částky 25 000 Kč, žalovaný škodu nenahradil.

Důkaz: 1. dopis ze dne 20.4.2015

IV.

Na základě výše uvedeného žalobce navrhuje, aby nadepsaný soud vydal následující

r o z s u d e k:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 25 000 Kč, a to do 10ti dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.“

Alfa s.r.o.

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 3,50)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.