Kategorie vzorů

Novela zákoníku práce 2017 a 2018

Chystá se další novela zákoníku práce! Co přinese nového? V článku níže se dozvíte, jaké konkrétní změny nastanou v oblasti pracovní doby a dovolené, což jsou oblasti, které budou jistě zajímat většinu zaměstnanců.

V současné době se v Poslanecké sněmovně České republiky projednává návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“). V oblasti pracovní doby má dojít ke změně např. u způsobu rozvržení pracovní doby. V oblasti dovolené půjde o změny týkající se např. umožnění převodu části nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku.

PRACOVNÍ DOBA

Vícesměnný pracovní režim

Dnes se pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku v zákoně definoval třísměnný pracovní režim, což nebylo dostačující vzhledem ke skutečnosti, že někteří zaměstnanci mají vícesměnný pracovní režim. Proto bude pro tyto účely v zákoně nově definován vícesměnný pracovní režim jako režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 3 nebo více směnách nebo více směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.

Rozvrh týdenní pracovní doby

Další plánovaná novinka spočívá v době seznámení s rozvrhem týdenní pracovní doby. V současnosti je zaměstnavatel povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Tato dohoda se zaměstnancem však dávala zaměstnavateli velký prostor. Proto se navrhuje omezení spočívající v tom, že doba seznámení nesmí být kratší než 2 dny. I přes to, že se dohodne se zaměstnancem, tak nikdy ne dříve než 2 dny před začátkem období, na které je pracovní doba rozvržena.

DOVOLENÁ

Převedení dovolené do dalšího kalendářního roku

Na základě žádosti zaměstnance s přihlédnutím k jeho oprávněným zájmům bude možné část dovolené za kalendářní rok, která přesahuje 4 týdny, převést do následujícího kalendářního roku.

Týdenní pracovní doba pro určení dovolené

Dnes se dovolená poskytuje na základě počtu odpracovaných dní v kalendářním roce. Nově by měla být dovolená poskytována na základě počtu odpracovaných týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.

Zrušení dovolené za odpracované dny

Tím, že by nová koncepce dovolené měla být založena na týdenní pracovní době zaměstnance má za následek, že se zruší tzv. dovolená za odpracované dny. Z hlediska typů dovolené se nově bude členit na dovolenou za kalendářní rok, poměrnou část dovolené a dodatkovou dovolenou.

Překážky nepovažované za výkon práce pro účely dovolené

V platné právní úpravě se pro účely dovolené nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, jimiž jsou například dočasná pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování dítěte mladšího deseti let nebo jiného člena domácnosti. Výjimkou je doba čerpání mateřské a rodičovské dovolené a doba pracovní neschopnosti vzniklá v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které se za výkon práce pro účely dovolené považují.

I nadále se nebudou považovat za výkon práce pro účely dovolené tytéž překážky zmíněné výše (dočasná pracovní neschopnost, karanténa, …). Ovšem nově se nebudou považovat za výkon práce pouze ty překážky, které přesáhnou v souhrnu dvacetinásobek stanovené pracovní doby. Ty překážky, které nepřesáhnou tento limit, budou nově považované za výkon práce pro účely dovolené.

KDY TYTO ZMĚNY NABYDOU ÚČINNOSTI?

 V současnosti návrh novely zákoníku práce prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Aby byl tento návrh novely zákona přijat, musí projít ještě Senátem a následně být podepsán prezidentem. Pokud k tomu takto dojde, tak plánované nabytí účinnosti novely zákoníku práce je stanoveno na 1. července 2017.

Ovšem některé částí zákona nabydou účinnosti později, a to 1. ledna 2018. Mezi tyto části zákona patří právě úprava dovolené.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 10x, průměr: 3,50)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Jeden komentář: “Novela zákoníku práce 2017 a 2018”

  1. Premysl Líbal napsal:

    přínosný článek k šílené novele

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.