Kategorie vzorů

Výpověď z pracovního poměru pro hrubé porušení kázně

Zaměříme-li se na problematiku výpovědi dané zaměstnavatelem, je nutností pohlédnout do § 52, který podává taxativní výčet důvodů, pro které může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď.
Výpověď pro porušení pracovní kázně najdeme upravenu v § 52 pod písmenem g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.

Bližší informace ohledně výpovědi pro hrubé porušení pracovní kázně si můžete přečíst v článku Výpověď z pracovního poměru.

 

 

Výpověď z pracovního poměru zaměstnavatelem pro
hrubé porušení pracovní kázně vzor

dle § 52 písm. g), zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 

Bulkons s.r.o
se sídlem: Na Palmovce 4, 130 00 Praha 3
IČ: 23456781
Lubomír Zdlouhlavý, vedoucí zaměstnanců
(dále jen zaměstnavatel)

 

Jiří Kursa
nar. 6.3.1962
bytem: Kamenná 6, 120 00 Praha 2
(dále jen zaměstnanec)

 

Věc: Výpověď z pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně

 

Dne 12.1.2015 byla mezi Vámi a naší společností, uzavřena pracovní smlouva. Na základě pracovní smlouvy pro nás vykonáváte práci na pozici pomocný kuchař.

Ve dnech od 25.1.2015 do 30.1.2015 jste se nedostavil do zaměstnání a svou absenci žádným způsobem neomluvil.

Dne 31.1.2015 Vám byl odeslán dopis, ve kterém Vám byly oznámeny důvody, pro které je možné ukončit Váš pracovní poměr. Na tento dopis nevzešla z Vaší strany žádná reakce.

Vzhledem k tomu, že shora uvedeným jednáním jste se dopustil hrubého porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, dáváme Vám tímto výpověď podle ust. § 52, písm. g)  zákoníku práce.

 

V Prazedne 6.2.2015
Zaměstnavatel

Lubomír Zdlouhlavý
Bulkons s.r.o.

Výpověď byla zaměstnancem převzata dne: 9. 2. 2015
Jiří Kursa
Jiří Kursa

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 4,50)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.