Kategorie vzorů

Užívání sousedního pozemku

Problematika užívání sousedního pozemku je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb. („dále jen OZ“) a to konkrétně v oblasti omezení vlastnického práva, tedy počínaje § 1013 OZ a následujících. Jedná se o strukturovaně vymezené situace, kdy je zapotřebí strpět počínání vlastníka pozemku vůči sousedovi. Zákon jasně stanoví, pro které situace je možné toto strpění požadovat.

O vstup na pozemek z důvodu údržby či hospodaření, může požádat soused vlastníka pozemku, nelze-li toho docílit jinak. Vlastník je oprávněn požadovat po sousedovi škodu, kterou svým jednáním způsobil.

Není-li možno stavbu stavět, zbourat či opravit jinak než pomocí užití sousedního pozemku, může vlastník po sousedovi žádat, aby snášel potřebné práce. Sousedovi náleží přiměřená odměna za omezení vlastnického práva. Takové žádosti není možné vyhovět, pokud sousedův zájem převyšuje zájem na provedení prací.

Vlastník se může domáhat ochrany proti zásahům do jeho práv pomocí zápůrčí žaloby, tzv. negatorní, jejímž smyslem je požadavek, aby se soused zdržel zásahů do vlastnického práva.

Příslušným soudem je soud, v jehož obvodu předmětná nemovitost stojí.

 

Okresní soud v ………

Ulice č.p.

PSČ

V …….dne ………….

Žalobce:         Mgr. Václav Kusý

nar.

trvale bytem

 

Žalovaný:       Žaneta Pohanková

trvale bytem

 

 

 

 

Žaloba o umožnění užití sousedního pozemku

 

 

 

Elektronicky

Přílohy

Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu

I.

Popis skutkového stavu

Dne 20.3.2015 jsem požádal žalovanou, aby mi umožnila vstup na sousední pozemek, par. č. 36, k.ú. Kly, LV 106, který je jejím vlastnictvím z důvodu opravy střešní krytiny, jejíž rekonstrukce není možná přímo z mého pozemku. Žalovaná mé žádosti nevyhověla a vstup mi ani přes opakované žádosti nepovolila a zamezila tak nutné opravě mého příbytku. Žalované jsem za schválení žádosti byl ochoten poskytovat náležitou odměnu.

II.

Důkazní situace

Na prokázání svých tvrzení si dovoluji navrhnout důkazy, kterými jsou výpisy z katastru nemovitostí obou stran řízení, ze kterých je patrné vlastnictví k danému pozemku. Na podporu svých tvrzení přikládám též fotodokumentaci pozemku a střešní krytiny, kterou je třeba opravit. Na závěr si dovoluji navrhnout provedení výslechu mé manželky Karolíny, která byla žádosti o umožnění vstupu na pozemek přítomna.

Důkazy:

  • výpis z katastru nemovitostí žalobce ke dni …….;
  • výpis z katastru nemovitostí žalovaného ke dni ……;
  • fotodokumentace pozemku a příslušné střešní krytiny;
  • svědecká výpověď manželky žalobce;
  • Šetření na místě samé

III.

Dle výše uvedených tvrzení navrhuji soudu, aby vydal tento:

R o z s u d e k:

1. Žalovaná je povinna strpět zásah do vlastnického práva, tím, že umožní žalobci vstup na svůj pozemek  par. č. 36, k.ú. Kly, LV 106 po dobu nutnou na opravu střešní krytiny a to v rozsahu podél uvedené stavby na dobu nejdéle třech měsíců od právní moci rozsudku

2. Žalovaný je povinen žalobci nahradit náklady řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.

 

Podpis žalobce

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.