Kategorie vzorů

Žaloba na vyloučení věcí z exekuce

Jistě každý z nás slyšel o situaci, kdy na Vaší adrese má adresu i někdo, koho byste raději neznali a díky jeho dluhům na Vás jednoho dne zazvoní exekutor a začne polepovat a sepisovat. Jak se bránit?

Pokud víte, že by se Vám toto mohlo stát, je dobré si dlouhodobě schovávat účtenky a mít na nich uvedené Vaše jméno.

Jestliže Vás exekutor skutečně navštíví a sepíše nějaké Vaše věci, i když s dlužníkem nemáte nic společného, můžete podat u exekutora ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděli o soupisu věcí, návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu ( § 68 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb, exekuční řád, /dále jen e.ř./). Lhůta podání musí být dodržena, pokud ne, má exekutor právo podání odmítnout.

O Vašem návrhu pak exekutor rozhodne do 15 dnů od doručení návrhu na vyškrtnutí věcí  ze soupisu ( § 68 odst. 2 e.ř.).

Další možností je pokud s vyškrtnutím věci souhlasí oprávněný (ten, na koho je exekuce uvalena) nebo vyšlo najevo, že povinnému nepatří či patřit nemůže, exekutor takovou věc vyškrtne ( 68 odst. 3 e.ř.)

 

Žaloba na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí

Jestliže ale exekutor Vašemu návrhu nevyhověl, máte možnost podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým Vám nevyhověl, podat žalobu na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí podle ust. § 267 zákona č. 99/1963 Sb, občanského soudního řádu a po dobu řízení o žalobě na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, nelze tyto věci prodat.

Tato žaloba se podává u exekučního soudu ( tedy u toho, který soudního exekutora pověřil provedením exekuce) a jako žalobce bude osoba, která se domáhá vyškrtnutí věcí ze soupisu a jako žalovaný bude osoba původního oprávněného v exekučním řízení.

Když tuto žalobu podáte, ale nevlastníte účtenky či doklady o tom, že věci patří Vám, je dobré v žalobě uvést všechny svědky, kteří mohou potvrdit, jak jste věc získali, z jakých prostředků, kdy jste ji pořizovali, že jste ji pořizovali právě Vy, případně kdo a kdy Vám ji daroval nebo kdo s Vámi věc kupoval.

 

Okresní soud v Rakovníku
Sixtovo nám. 76/II.
269 23 Rakovník

 

Dvojmo

Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu.

 

 Žaloba na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí

 

žalobce:          Aleš Novák
nar.                  7.9.1965
bytem:             ČSA 35,  Rakovník

 

žalovaný:        Česká banka, a.s.
se sídlem Národní 22, Rakovník
IČ 00002233

 

Dne 11.2.2014 vydal soudní exekutor JUDr. Petr Bohatý, se sídlem EÚ v Praze 6, pověřený k provedení exekuce pověřením Okresního soudu v Rakovníku, ze dne 11.1.2014, č.j. 44EXE 55/2014, exekuční příkaz č. 11EX 12/2014-12, kterým nařídil exekuci na majetek povinnému Tomáši Novákovi, nar. 7.7.1989, vůči oprávněnému Česká banka, a.s., Národní 22, Rakovník, IČ 00002233, pro částku 55.565,- Kč.

Důkazy:

 • pověření Okresního soudu v Rakovníku č.j. 44EXE 55/2014
 • exekuční příkaz soudního exekutora č. 11EX 12/2014-12, ze dne 11.2.2014

 

Dlužník je mým synem a v mém bytě na adrese uvedené shora má sice hlášen trvalý pobyt, avšak se zde již 5 let fakticky nezdržuje, nestýkáme se a není mi známo, kde se nyní zdržuje.

Důkazy:

 • výslech žalobce
 • výslech družky žalobce Anny Nové, nar. 11.12.1965, bytem jako žalobce

 

Dne 11.3.2014 byl soudním exekutorem na mé adrese, uvedené shora, sepsán protokol č. 65/2014 o zabavení movitých věcí pod položkami č. 1-4 a žalobce proti tomuto protokolu podal námitky ještě téhož dne 11.3.2014, kterým dne 15.3.2014 soudní exekutor nevyhověl.

Protokol o soupisu věcí ze dne 11.3.2014, č. 65/2014 obsahuje věci, které jsou ve výlučném vlastnictví žalobce, pořídil je ze svých prostředků, případně byly žalobci darovány, proto je výlučným vlastníkem a tyto věci rozhodně nespadají do výkonu rozhodnutí.

Věci byly sepsány takto:

 • položka č. 1 – Lednice, zn. Chladno, rok výroby 2010, pořizovací cena 12.500,- Kč
 • položka č. 2 – horské kolo, zn. Rychle, rok výroby 2011, pořizovací cena 14.000,- Kč
 • položka č. 3 – notebook, zn. ZZZ, rok výroby 2012, pořizovací cena 19.000,- Kč
 • položka č. 4 – hodinky, zn. Ťik-Ťak, rok výroby 2014, pořizovací cena 2.500,- Kč – dar od družky žalobce Anny Nové

Důkazy:

 • protokol o soupisu věcí ze dne 11.3.2014
 • pokladní lístky:

– ohledně položky č. 1 ze dne 9.9.2010, na jméno žalobce

– ohledně položky č. 2 ze dne 8.8.2011, na jméno žalobce

– ohledně položky č. 3 ze dne 1.5.2012, na jméno žalobce

– ohledně položky č. 4 ze dne 1.2.2014

 • výslech družky žalobce Anny Nové, nar. 11.12.1965, bytem jako žalobce, ohledně položky č. 4 soupisu
 • námitky žalobce ze dne 11.3.2014
 • rozhodnutí soudního exekutora ze dne 15.3.2014

 

S ohledem na shora provedené důkazy žalobce navrhuje, aby soud po provedeném dokazování vydal za použití ust. § 267 zákona č. 99/1963 Sb, občanského soudního řádu, ve spojení s § 68 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu tento

r o z s u d e k :

I. Z exekuce nařízené exekučním příkazem soudního exekutora JUDr. Petra Bohatého, dne 11.2.2014, č. 11EX 12/2014-12 proti povinnému Tomáši Novákovi, nar. 7.7.1989       j s o u   v y l o u č e n y   položky č. 1-4 zapsané v protokolu o soupisu věcí ze dne 11.3.2014, č. 65/2014, tj.:

 • položka č. 1 – Lednice, zn. Chladno, rok výroby 2010,
 • položka č. 2 – horské kolo, zn. Rychle, rok výroby 2011,
 • položka č. 3 – notebook, zn. ZZZ, rok výroby 2012,
 • položka č. 4 – hodinky, zn. Ťik-Ťak, rok výroby 2014.         

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení, a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

 

Rakovník, dne 30.3.2014                                                                                                 Aleš Novák

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 4,25)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.