Kategorie vzorů

Žaloba na vrácení daru pro hmotnou nouzi dárce

Institut vrácení daru pro hmotnou nouzi dárce je zcela novým institutem, který zavedl zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stará úprava občanského zákoníku znala pouze jeden případ požadování vrácení daru, a to odstoupení od darovací smlouvy v případě, kdy se obdarovaný k dárci nebo členům jeho rodiny chová takovým způsobem, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

Dle nové úpravy může dárce dar odvolat ze dvou důvodů – pro nouzi či pro nevděk. Odvolání daru pro hmotnou nouzi dárce je upraveno v § 2068 a násl. občanského zákoníku. Předpokladem této možnosti odvolání daru  je skutečnost, že dárce poté, co došlo k darování, upadl do takové nouze, že nemá prostředky na nutnou výživu vlastní, ani výživu osob, k jejíž výživě je povinen a zároveň si tento stav nouze nepřivodil úmyslně či z hrubé nedbalosti.

Obvodní soud pro Prahu 5

Nám. Kinských 5

150 74 Praha 5

 

 

 

 

Žalobce:              Petr Růžička, nar. 8.3.1975, trvale bytem K Jasánkám 895/12, Praha 5, PSČ: 155 00

 

 

Žalovaný:            Kamil Lindner, nar. 19.1.1987, trvale bytem Na Vlku 5, Praha 5, PSČ: 155 00

 

 

 

 

Žaloba na vrácení daru pro hmotnou nouzi dárce

 

Dvojmo

Přílohy dle textu

Soudní poplatek bude zaplacen na výzvu soudu

 

 

 

 

 I.

 

Dne 14.3.2014 byla mezi žalobcem (jako dárcem) a žalovaným (jako obdarovaným) uzavřena darovací smlouva dle § 2055 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“). Předmětem této smlouvy bylo darování osobního automobilu tovární značky Škoda Fabia, rok výroby 2005, barva modrá metalíza, VIN TMBPY46Y074189693 (dále jen „předmět daru“). Předmět daru byl žalovanému předán dne 1.4.2014.

 

Důkaz:                  darovací smlouva ze dne 14.3.2014

 

 II.

Dne 10.5.2015 spadl během silné bouřky na rodinný dům žalobce vzrostlý strom a zničil celou střechu a část domu, ve kterém žalobce bydlel spolu se svou manželkou, která je v současné době na mateřské dovolené, a dvěma dětmi. Žalobce byl nucen přestěhovat se i s celou svou rodinou do podnájmu a zároveň vlastními silami a prostředky opravuje zničený rodinný dům.

 

Je nutné podotknout, že žalobce každý měsíc platí za podnájem bytu, ve kterém bydlí se svou rodinou a zároveň financuje četné opravy rodinného domu a zároveň živí svou rodinu. Je tedy zřejmé, že vzniklou situací se žalobce dostal do takové nouze, kdy má problémy zajistit nutnou výživu jak své osoby, tak i svých dětí, k jejichž výživě je povinen.

 

Ve světle výše popsaných událostí odvolal žalobce dne 19.7.2015 dar z důvodu hmotné nouze dárce dle § 2068 a násl. občanského zákoníku spolu s výzvou k vydání daru do 15 dnů ode dne doručení tohoto odvolání. Je naprosto zřejmé, že tento stav nouze nebyl přivozen žalobcem úmyslně či z hrubé nedbalosti, přesto žalovaný na odvolání daru a výzvu k jeho vrácení nikterak nereagoval a je zcela očividné, že se záměrně vyhýbá jakékoliv komunikaci se žalobcem, kdy nereaguje na četné telefonáty a  e-maily ze strany žalobce.

 

Důkaz:                  odvolání daru a výzva k vydání daru ze dne 19.7.2015

 

 III.

Je zcela zřejmé, že situace v níž se žalobce v současné době nachází se postupně stává neúnosnou a mohla by mít značné neblahé důsledky pro žalobce i celou jeho rodinu. Na základě všeho výše popsaného proto žalobce žádá, aby Obvodní soud pro Prahu 5 vydal tento

 

rozsudek:

 

1. Žalovaný je povinen vrátit dar, darovaný mu na základě darovací smlouvy ze dne 14.3.2014 a to osobní automobil  tovární značky Škoda Fabia, rok výroby 2005, barva modrá metalíza, VIN TMBPY46Y074189693  do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

2. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení, a to do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne 15. září 2015

 

Petr Růžička

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.