Kategorie vzorů

Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání

Rozsudek pro zmeškání je jedním z rozhodnutí, které může soud vydat. Jedná se o zjednodušený procesní postup, který je upraven v ust. § 153b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.).

Tento rozsudek může soud vydat, pokud jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky:

 1. jedná se o první jednání ve věci,
 2. žalovaný byl řádně předvolán k jednání, a to nejméně 10 dnů předem,
 3. žalovaný se k prvnímu jednání bez důvodné omluvy nedostavil,
 4. na následky nedostavení se k jednání a možnost vydání rozsudku pro zmeškání musí být žalovaný v předvolání upozorněn,
 5. žalobce se musí dostavit a navrhnout vydání rozsudku pro zmeškání.

Pokud jsou splněny podmínky 1) – 5), pokládá soud tvrzení žalobce obsažená v žalobě za nesporná a rozhodne v souladu s návrhem žalobce.

Nevýhodou pro žalovaného v případě vydání rozsudku pro zmeškání je omezená možnost odvolání. Podle ust. § 205b o.s.ř. jsou proti rozsudku pro zmeškání odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) (nebyly splněny podmínky řízení, nepříslušnost soudu, vyloučení soudce, rozhodoval samosoudce namísto senátu) a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání (viz body 1) – 5) shora).

Jistou kompenzací omezené možnosti odvolání je možnost podání návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání. Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání může žalovaný podat, pokud:

 1. zmeškal první jednání ve věci z omluvitelných důvodů,
 2. prokáže, resp. hodnověrně doloží soudu omluvitelné důvody
 3. návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání podá nejpozději do dne právní moci rozsudku pro zmeškání.

 

Pokud soud posoudí důvody žalovaného jako omluvitelné, pak rozsudek pro zmeškání sám zruší a v řízení pokračuje, jako by k vydání rozsudku pro zmeškání nedošlo. Jestliže žalovaný současně s návrhem na zrušení rozsudku pro zmeškání podal i odvolání, nebude soud k odvolání přihlížet, pokud vyhoví návrhu na jeho zrušení. V opačném případě bude po právní moci usnesení o zamítnutí návrhu na zrušení rozsudku věc předložena s odvoláním odvolacímu soudu.

 

 

NÁVRH NA ZRUŠENÍ ROZSUDKU PRO ZMEŠKÁNÍ

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11

Teplice

sp. zn. 0C 0/2017

 

 

žalobce: Pavel Vomáčka

nar. 1.1.1988

bytem Deštná 63, Teplice

 

žalovaný: Evžen Vopička

nar. 3.3.1988

bytem Deštná 64, Teplice

 

Rozsudkem pro zmeškání Okresního soudu v Teplicích ze dne 11.12.2017, č.j. 0C 0/2017-17 byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci částku 16.000 Kč s příslušenstvím z titulu kupní smlouvy, uzavřené mezi účastníky dne 15.1.2017, na jejímž základě žalovaný od žalobce koupil rybářské potřeby. Žalobce žalovanému vystavil fakturu č. 2222222017, splatnou dne 15.3.2017.

Soud ve věci nařídil jednání na den 11.12.2017, ke kterému se žalovaný nedostavil a soud vydal rozsudek pro zmeškání.

Žalovaný k tomuto uvádí, že dne 11.12.2017 byl účastníkem dopravní nehody, při které byl zraněn a musel být hospitalizován v nemocnici. Hospitalizace žalovaného trvala od 11.12.2017 do 15.12.2017 a z tohoto důvodu nebylo možné, aby se žalovaný k jednání dostavil a rovněž tak nebylo možné, aby se u jednání včas omluvil.

 

Důkazy:

 • kopie lékařské zprávy ze dne 11.12.2017
 • kopie propouštěcí zprávy ze dne 15.12.2017
 • kopie záznamu o dopravní nehodě ze dne 11.12.2017

Ze shora uvedených důvodů žalovaný navrhuje, aby soud vydal toto

 

u s n e s e n í

 

Rozsudek pro zmeškání vydaný Okresním soudem v Teplicích dne 11.12.2017, č.j. 0C 0/2017-17     s e   z r u š u j e .

 

V Teplicích dne 15.12.2017

                                                                                                               Evžen Vopička

                                                                                                                         podpis

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.