Kategorie vzorů

Smlouva o nápomoci

Smlouva o nápomoci je nový institut, který do našeho právního řádu přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o. z.), a to v § 45 a násl. Smluvními stranami jsou podpůrce, tedy ten kdo nápomoc poskytuje a podporovaný, tedy ten, komu je nápomoc poskytována.Uzavření takové smlouvy přichází v úvahu v situaci, kdy člověk potřebuje při rozhodování nápomoc, protože mu v tom působí obtíže duševní porucha, avšak tato osoba nemusí být omezena na svéprávnosti, přičemž podpůrců může být i více.

 Smlouva o nápomoci musí být schválena soudem, a pokud není k dispozici v písemné podobě, musí účastníci projevit svou vůli před soudem. Dnem schválení smlouvy soudem nabývá smlouva účinnosti. Soud pak na návrh účastníků může podpůrce odvolat, přičemž soud může podpůrce odvolat i bez návrhu, pokud podpůrce závažně poruší své povinnosti.

Ke schválení smlouvy o nápomoci je příslušný okresní soud, v jehož obvodu má bydliště podporovaný.

pozn.: Návrh na schválení smlouvy o nápomoci soudem viz.:

Návrh na schválení smlouvy o nápomoci

 

SMLOUVA O NÁPOMOCI

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

 

Pavel Malý, nar. 12.2.1977,

bytem Kamenická 33, 405 02 Děčín II,

(dále jen „podporovaný“)

a

Leoš Malý, nar. 13.5.1975
bytem Kamenická 33, 405 02 Děčín II,
(dále jen „podpůrce“)

 

tuto

 

smlouvu o nápomoci

 

uzavřenou dle § 45 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.PŘEDMĚT SMLOUVY

Podpůrce se zavazuje podporovanému, že bude s jeho souhlasem přítomen při jeho právních jednáních, že mu zajistí potřebné údaje a sdělení a že mu bude nápomocen radami.

2.POVINNOSTI PODPŮRCE

a) podpůrce nesmí ohrozit zájmy podporovaného nevhodným ovlivňováním, ani se na úkor podporovaného obohatit.

b) podpůrce bude postupovat při plnění svých povinností v souladu s rozhodnutím podporovaného

3.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy bude schválena soudem.

 

V Děčíně dne 5.3.2015                                                                    V Děčíně dne 5.3.2015

 

 

……………………….                                                                       ………………………

Pavel Malý                                                                                          Leoš Malý

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 13x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.