Kategorie vzorů

Plná moc pro jednání před živnostenským úřadem

Chcete-li odjet na dlouhou dovolenou, potřebujete někoho, kdo vám bude vyzvedávat poštu. K tom slouží Plná moc, díky níž můžete oprávnit jinou osobu, aby za vás přebírala korespondenci určenou pouze vám.

 

PL N Á M O C
Jurisnet Consulting, s.r.o.
Plzeňská 97, 150 00 Praha 5
IČ 25045156
Jednající Mgr. Přemyslem Líbalem, jednatelem
(dále jen „Společnost“)tímto zmocňujeBenjamina Karelsona,
datum narození 5.12.1964,
bytem Praha 4, Na Kopci 704, PSČ 140 00,
(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby jménem Klienta činil veškeré právní úkony související se zastupováním Klienta při jednání s živnostenským úřadem.

Zmocněnec je oprávněn zejména podávat návrhy, doplňovat je, měnit je, podávat opravné prostředky či se jich vzdávat, přijímat doručované písemnosti a to vše i tehdy, je-li dle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc se uděluje i v rozsahu práv a povinností podle § 71 odst. 4 zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více, je každý z nich oprávněn jednat samostatně.

V Praze 20. 8. 2007


_________________________
Jurisnet Consulting s.r.o.
Mgr. Přemysl Líbal, jednatel společnosti
Zmocnění přijímám v celém rozsahu mi uděleného zmocnění


________________
Benjamin Karelson
 

Poznámka

Pravost podpisu písemné plné moci musí být úředně ověřena..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 14x, průměr: 3,79)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.