Kategorie vzorů

Plná moc k projednávání dědictví

Vyřizování dědictví není zrovna příjemná záležitost, ale je bohužel nezbytná. V případě, že se nemůžete k dědickému řízení dostavit, můžete zplnomocnit některou jinou osobu.

 

PLNÁ MOC
Já, níže podepsaná Marie Smutná, R.č. 646010/0000, bytem Horní 12, 415 01 Teplice,

z mo c ň u j i
pana Vladimíra Bohatého, Rč. 600523/0000, bytem Hlavní 1210, 110 00 Praha 1,

aby mne zastupoval a prováděl mým jménem veškeré úkony při

projednávání dědictví po

Františku Bohatém
Narozené: 30. 6. 1929
R.č. 290630/0000
Posledně bytem: Pivovarská 10, 150 00 Praha 5
Zemřelého dne: 1.6.2007,

Aby mne zastupoval a prováděl mým jménem veškeré úkony take v navazujícím poplatkovém řízení před soudem a jinými orgány a v jednání s třetími osobami v souvislosti s projednáváním uvedeného dědictví.

Zmocněný je na základě této plné moci zmocněn, aby zejména:
– dědictví po uvedené zůstaviteli odmítl nebo neodmítl,
– zúčastnil se veškerých jednání, zejména předběžného šetření, soupisu a projednání,
– činil návrhy, prohlášení a vyjádření a předkládal písemná podání,
– uzavíral smír a dohody o vypořádání dědictví,
– uplatňoval, popíral nebo se vzdával práv a závazků náležejících k dědictví,
– přijímal a stvrzoval příjem peněz nebo jiných hodnot
– zatěžoval nebo případně zcizoval věci a práva náležející k dědictví,
– plnil závazky zemřelého,
– přijímal rozhodnutí a jiné písemnosti
– činil veškeré další úkony, které budou vyžadovány pro skončení projednání tohoto dědictví.

Zástupce je oprávněn mým jménem uzavřít dědictví, a to i v případě, že bych na jejím základě neobdržela z dědictví žádný podíl.

V Teplicích dne 1. 9. 2007

Marie Smutná /podpis/

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.

V Teplicích dne 1. 9. 2007

 

________________________________.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 39x, průměr: 3,87)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.