Kategorie vzorů

Uznání dluhu

Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá. (§ 2053 a násl. Občanského zákoníku).

Uznání dluhu musí mít písemnou formu. 

UZNÁNÍ DLUHU

Na základě smlouvy o půjčce jsem si dne 1. 1. 2018 od Oldřicha Dlouhého, bytem Krátká 26, Praha 8 půjčila 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) s tím, že tuto částku vrátím nejpozději do 20.8.2018.

Do dnešního dne jsem však půjčenou částku nevrátila.

Uznávám tímto svůj dluh co do důvodu i výše a zavazuji se jej zaplatit do 31. 10. 2018.

V Praze dne 15. 9. 2018

Kateřina Vojtová
nar. 12. 7. 1975
bytem Prostřední 19,
180 00 Praha 8

 

(podpis)
Kateřina Vojtová

 

 

Poznámky ke vzoru:


Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

U promlčeného dluhu má takové uznání tento právní následek, jen věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho promlčení.

Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 34x, průměr: 3,88)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.