Kategorie vzorů

Oznámení o nepřítomnosti v bytě podle § 2269 Občanského zákoníku

Ustanovení § 2269 Občanského zákoníku slouží jako povinnost nájemce k ochraně pronajímatele za účelem prevence vzniku případných škod, přičemž porušení této oznamovací povinnosti podle § 2269 Občanského zákoníku může vést i k výpovědi nájemní smlouvy.

Podle výše zmíněného ust. § 2269 Občanského zákoníku platí, že ví-li nájemce předem o své nepřítomnosti v bytě, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt mu bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas pronajímateli. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu po ruce, je takovou osobou pronajímatel. Nesplní-li nájemce svou povinnost, považuje se toto jednání za porušení povinností nájemce závažným způsobem; to neplatí, nenastane-li z tohoto důvodu vážná újma.

Z tohoto důvodu je nutné oznámit pronajímateli, že jako nájemce nebude v bytě přítomen po dobu delší než jsou 2 kalendářní měsíce. Zákon však neudává, jakou formou je toto nutné oznámit, může to být samozřejmě i pouhým e-mailem, vždy je však lepší písemnou formou a to doporučeným dopisem. Je však nutné též přihlédnout k případné sjednané úpravě doručování v nájemní smlouvě.

Oznámení by mělo obsahovat:

  • datum odjezdu a předpokládané datum příjezdu
  • sdělení, že se jedná o oznámení nepřítomnosti podle § 2269 Občanského zákoníku
  • určení osoby, která zajistí přístup do bytu a to včetně kontaktu na tuto osobu.
Ivan Majetný
Jeronýmova 12
Praha 5

V Praze dne 1.2.2020

Věc: Oznámení o nepřítomnosti v bytě podle § 2269 Občanského zákoníku

Vážený pane Majetný,

tímto Vám oznamuji, že od 1.5.2020 do konce měsíce srpna 2020 nebudu přítomen v nájemním bytě, který mi na základě nájemní smlouvy ze dne 1.1.2015 pronajímáte. Po dobu mé nepřítomnosti Vám případně vstup do bytu umožní moje sestra Monika Svobodová, bytem Topolova 12, Praha 9, tel. č. +420123123123 a to nezbytných případech za podmínek zákona a nájemní smlouvy.

S pozdravem

Adam Svoboda

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.