Kategorie vzorů

Občan a úřad

ŘIDIČI A OSOBA BLÍZKÁ PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Ohledně výmluv na osobu blízkou se v letošním roce rozšířila řada mýtů. Přispěla k tomu novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která vstoupila v účinnost v polovině ledna letošního roku. Až do tohoto momentu měli řidiči možnost vymluvit se, že přestupek spáchala osoba jemu blízká, a vyhnout se tak pokutě. V lednu české noviny zaplavila informace, že osoba blízká končí. Jak to ale doopravdy je s osobou blízkou? Jaký vliv na ni bude mít nový občanský zákoník, který vstoupí v účinnost k 1.1.2014? Celý článek

Předsmluvní odpovědnost

Víte, co je to „culpa in contrahendo“ neboli předsmluvní odpovědnost? Jedná se o právní institut, kde se střetávají dvě zásady nového občanského zákoníku (NOZ). Jsou to zásada smluvní volnosti a princip legitimního (důvodného či ospravedlnitelného) očekávání. A jak je to dnes upraveno díky změně občanského zákoníku? Celý článek

Návrh na svéprávnosti (způsobilost k právním úkonům)

První leden 2014 přinesl v oblasti svéprávnosti (dříve způsobilosti k právním úkonům) velké změny. Svéprávnost může být pouze omezena (ne zrušena), a pouze ve vážných případech maximálně na 3 roky. Svéprávnost může omezit pouze rozhodnutí soudu.

Novinkou je i nutnost, aby soud vyvinul určité úsilí k poznání člověka, o jehož svéprávnosti se rozhoduje. Soud jmenuje  osobě opatrovníka a při jeho výběru dbá na prospěch opatrovance (tj. osoba, které se svéprávnost omezuje).

Platí právní domněka, že jednání opatrovance, které učiní bez opatrvoníka, je platné, pokud svým jednáním nezpůsobí újmu. Platné je i takové jednání, které opatrovník schválí.

Po uplynutí doby omezení svéprávnosti veškeré omezení zanikají. Může se samozřejmě zahájit řízení o prodložení doby omezení.

 

Okresní soud v Trutnově
Nádražní 106/5, 541 20   Trutnov

 

Navrhovatelka: Vladěna Modrá, narozena 6. 8. 1962, bytem  Náchodská 857/12, Trutnov

Věc: Návrh na omezení svéprávnosti pana Ladislava Modrého, narozeného 5. 9. 1964, bytem Náchodská 857/12, 541 20   Trutnov

V lednu 2013 manžel začal často chodit do herny v Trutnově hrát automaty. Zpočátku se mu dařilo a vydělal si tam více než utratil. V posledních měsících ale prohrál velký obnos peněz včetně všech našich úspor.

Podle lékařského vyšetření ze dne 11. 9. 2013 je stupeň závislosti manžela na hracích automatech tak velký, že je schopen činit jen některé právní úkony, tedy že není schopen činit závažné právní úkony. Lékař proto doporučil, aby soud omezil jehosvéprávnost tak, že nebude způsobilý nakládat s jakýmkoli majetkem, jehož cena přesahuje částku 500,- Kč, stejně jako s měsíční mzdou přesahující částku 500,- Kč.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

r o z s u d k u :

Svéprávnost Ladislava Modrého, narozeného 5. 9. 1964 v Trutnově, bytem Náchodská 857/12, Trutnov,  se omezuje tak, že není způsobilý nakládat s majetkem, jehož cena přesahuje částku 200,- Kč, stejně jako měsíční mzdou přesahující částku 500,- Kč.

 

V Trutnově dne 16. 9. 2013

Vladěna Modrá
Vladěna Modrá

Navrhuje kdokoliv, kdo má na věci nějaký právní zájem. Za tento návrh na vydání rozsudku není placen soudní poplatek. Doručuje se okresnímu soudu, kde má ten, kdo má být omezen, trvalé bydliště..

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.