Kategorie vzorů

Odpovědnost za vnesené věci

Zima udeřila, začíná sněžit a s ní přichází chvíle zimních radovánek a dovolených. Bohužel ne vždy může dovolená probíhat podle plánů. Občas nám ji překazí nečekaná událost, například v podobě odcizení věcí. V následujícím článku vám poradím, na co máte právo a dle jakého § ho můžete požadovat.

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., upravuje tuto odpovědnost § 433-437.
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) účinný od 1. 1. 2014 upravuje tuto odpovědnost § 2945-2949.

Případ č. 1: Trávíte zimní dovolenou v krásném hotelu a během lyžování vám někdo vykrade pokoj. Zároveň zloděj vezme lyžařskou helmu, kterou pro vás na recepci nechal váš známý.
V takovém případě je provozovatel odpovědný za veškerou škodu. Odpovědnost se vztahuje na všechny věci, které byly vneseny do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí. I v případě lyžařské helmy nese odpovědnost za náhradu škody provozovatel, jelikož se jednalo o uložení či odevzdání věcí provozovateli. (§433 odst. 1 OZ)
NOZ upravuje tuto odpovědnost stejně. (§ 2946 odst. 1 NOZ). Zároveň dodává, že pokud se prokáže, že ke škodě by došlo i jinak (například neohlášenou lavinou) nebo že jste ke škodě pomohli vy samotní či vaše okolí, provozovatel je odpovědnosti zproštěn. (§ 2946 odst. 2 NOZ)

Případ č. 2: Během noci vám někdo ze skříně v hotelové lyžárně odcizí lyže.
Zde opět nese odpovědnost provozovatel hotelu, jelikož vy jste své věci odložili na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle ukládají. (§ 433 odst. 2 OZ). Jiný případ by byl, kdybyste lyže zapomněli v lyžárně a neuklidili je do skříně, v tomto případě provozovatel za vaši újmu nenese odpovědnost.

Případ č. 3: Po celodenním lyžování se večer vypravíte do hotelového bazénu. Svůj župan pověsíte na věšák u vstupu, u kterého je pověšena cedule s nápisem: „Za odložené věci neodpovídáme!“. A během vašeho koupání váš župan zmizí.
Nemusíte mít obavy, vaše ztráta bude nahrazena. Podle § 433 odst. 3 OZ se provozovatel nemůže zprostit odpovědnosti za škodu na věci vnesené jednostranným prohlášením, ba ani dohodou.
Stejná úprava je dle NOZ, konkrétně § 2945 NOZ.

Případ č. 4: V poledne si chce od lyžování odpočinout v hotelové restauraci. Svoji bundu pověsíte na věšák. Omylem v bundě necháte peněženku s obnosem 8.000 Kč. Při odchodu zjistíte, že vám peněženku někdo odcizil.
V případě klenotů, peněz či cenností odpovídá provozovatel jen do výše určený prováděcím předpisem (§434 odst. 1 OZ). Tato výše je stanovena nařízením vlády č. 258/1995 Sb. § 1 na 5.000 Kč. Pokud by ale například na kamerovém záznamu bylo vidět, že peněženku odcizil někdo, kdo v provozu pracuje, odpovědnost by byla za celou odcizenou částku.
NOZ stanovuje výši maximální částky odcizených cenin na 100násobek ceny hodnoty za ubytování za 1 den (§2948 odst. 1 NOZ). V případě odcizení osobou pracující v provozu, nese provozovatel odpovědnost za celou náhradu škody. (§ 2948 odst. 2 NOZ)

Případ č. 5: Po lyžování se rozhodnete zajít si do kina. Svoji bundu, ve které necháte lyžařskou permanentku v hodnotě 4.500 Kč a mobilní telefon, odložíte v šatně. Po skončení filmu zjistíte, že bunda je i s celým svým obsahem pryč.
Zde není žádné omezení náhrady škody, jelikož jste věci předal do úschovy. (§ 434 odst. 2 OZ)
V tomto případě NOZ potvrzuje nynější úpravu, máte právo na náhradu v plné výši a to i v případě, pokud vám byla odcizena věc, kterou odmítl dát provozovatel do úschovy. (§ 2948 odst. 2 NOZ)

Případ č. 6: Jelikož bydlíte přímo u sjezdovky, necháte svůj vůz celý týden v garáži hotelu. Při balení věcí na zpáteční cestu ale bohužel zjistíte, že v garáži už svůj vůz nemáte.
Stejně jako u vykradeného pokoje, i v případě odcizení vozidla v prostorách provozovatele, je provozovatel odpovědný za náhradu škody jak vozidla, tak jeho veškerého příslušenství. (§ 435 OZ)
V tomto případě NOZ mění úpravu, jelikož náhrada škody se na vozidla, jejich příslušenství nevztahuje. Dodává, že náhrada škody se nevztahuje ani na živá zvířata, pokud nebyla dána provozovateli do úschovy. (§ 2947 NOZ). Pokud se ale bude jednat o hlídané parkoviště, bere NOZ toto zařízení jako úschovu auta a nese za vaše vozidlo odpovědnost. (§2945 NOZ)

!!! Právo na náhradu škody v případech uvedených výše musíte uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dne od okamžiku, kdy jste se to museli zákonitě dozvědět. Jinak vaše právo na náhradu škodu zaniká. (OZ i NOZ)

Podle NOZ právo na náhradu škody nezaniká ani po uplynutí lhůty 15dní v případech, kdy:
1. provozovatel převzal věc do úschovy,
2. odmítl v rozporu se zákonem převzít věc do úschovy,
3. nebo škoda byla způsobena pracovníkem či samotným provozovatelem..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.