Kategorie vzorů

Plnění za jinou osobu s výhradou subrogace (subrogačního postihu)

Tzv. plnění s výhradou subrogačního postihu je institut, který občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb., dále jen „o.z.“) upravuje zejména v § 1936 a násl. Zjednodušeně se jedná o téměř běžnou životní situaci, kdy splníte dluh ze jinou osobu s jejím výslovným souhlasem věřiteli s tím, že si u věřitele vymíníte, aby pohledávku, kterou jste za třetí osobu zaplatili, postoupil vám a vy se následně stanete novým věřitelem dlužníka, za kterého jste dluh zaplatili spolu s možností, že můžete sami vymáhat její splnění. 

Podstata tzv. subrogace je taková, že osoba plnící namísto dlužníka, nabývá pohledávku v tom stavu, v jakém náležela původnímu věřiteli a může následně sám vymáhat její splnění. Důvodová zpráva zavedením tohoto institutu odůvodňuje tím, že je nutné vytvořit právním nástroj k ochraně osoby, která plnila věřiteli za dlužníka, což je dobrý posun, oproti dřívější úpravě.

Základním předpokladem pro výše popsanou situaci je souhlas dlužníka, který souhlasí s plněním věřiteli místo něho. Pokud tento souhlas prokážete věřiteli, je ze zákona (§1936, odst. 1 o.z.) povinen plnění přijmout (s výjimkou toho, kdy je plnění plně vázáno na osobu dlužníka). Pokud není ten kdo plnil místo dlužníka ručitelem či jinak dluh nezajistil, může si u věřitele vymínit splnění pohledávky tzv. výhradu subrogace (tj. může na věřiteli požadovat před splněním nebo při něm – ne však po něm! – aby mu předmětnou pohledávku postoupil). V tom případě, přechází pohledávka na toho kdo plnil již ze zákona. Ovšem základním předpokladem je zejména dlužníkův souhlas, nelze tento „přechod“ dlužníkovi vnutit, souhlas je nutný a zejména je tento souhlas nutno prokázat. Stejně tak je nutné, si proběhlou subrogaci právně ošetřit listinou.Věřitel poté vydá tomu, kdo plnil, doklady či listiny apod.

Tento institut je v době, kdy se často za jiné osobu zaplatí dluhy, velmi použitelný a praktický a je samozřejmě vždy lepší, ačkoliv můžete spoléhat na čestné slovo – že vám to „potom až bude mít vrátí“, si návrat peněz ošetřit právně.

 .

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 5x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.