Kategorie vzorů

Žaloba věřitele o zaplacení zápůjčky

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě! Jeho aktualizaci pro Vás připravujeme a budeme vás o ní informovat.

 

Půjčili jste někomu peníze? Dlužník svůj dluh uznal, ale nemá se k jeho zaplacení? Na takového dlužníka můžete podat žalobu o zaplacení půjčky.

Výše úroků z prodení se určí podle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb ze dne 16. října 2013. Výše úroků z prodlení přede dnem 1. 1. 2014 se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb.

Pro období po výše uvedeném datu: “Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o osm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.“

Výši repo sazby i diskontní sazby i zpětně je možné nalézt na stránkách ČNB.

ŽALOBA VĚŘITELE O ZAPLACENÍ PŮJČKY
Okresnímu soudu
V Teplicích
Žalobce: Jaroslava Šípošová, bytem Horní 12, Kladno
Žalovaný: Václav Podvodný, U zámku 4, Teplice
Žaloba na zaplacení 46.000 Kč s příslušenstvím
Dvojmo
Přílohy: dle textu
Soudní poplatek ve výši 2280,- Kč zaplatí žalobce na základě výzvy soudu
I.
V průběhu roku 2009 a 2010 žalobkyně půjčovala žalovanému na základě ústní smlouvy o půjčce částky v rozmezí 5 – 10.000,- Kč a to až do okamžiku, kdy se celková dlužná částka rovnala 46.000,- Kč.Žalovaný potvrdil celkovou výši dluhu dne 1.9.2004 písemným uznáním dluhu a zároveň se zavázal tento dluh celý splatit nejpozději do 24.12.2004.Důkaz: Uznání dluhu ze dne 1.9.2004
II.
Žalovaný dluh dne 24.12.2004 nezaplatil.
Na písemnou výzvu žalobkyně žádným způsobem nereagoval a do dnešního dne tak dluží celou částku 46.000,- Kč.

Důkaz: Upomínka na zaplacení ze dne 1.2.2005

III.
Na základě výše uvedených skutečností žalobkyně navrhuje, aby soud vydal tento

r o z s u d e k

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni 46.000,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně, ode dne 24.12.2004 do zaplacení a náklady tohoto řízení, které činí 2280,- Kč.

V Kladně 28.2.2014

Jaroslava Šípošová

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 53x, průměr: 3,89)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.