Kategorie vzorů

O autorovi: Iveta Zetochová

O autorovi:
Externí odkaz

Články autora: IvetaZetochova:

  Výpověď zaměstnance pro nadbytečnost

  Jak by měl vypadat vzor výpovědi pro nadbytečnost, včetně důležitých základních informací a odkazů na předpisy.

  – v případě výpovědi pro nadbytečnost je nutné pracovní pozici skutečně zrušit (není ovšem přesně upraveno, na jak dlouhou dobu, v tomto případě je nutné prokázat podstatnou změnu okolností, která zapříčinila obnovení pozice)

  – výpovědi musí předcházet skutečné rozhodnutí zaměstnavatele, které způsobuje nadbytečnost, na toto rozhodnutí je třeba se ve výpovědi odvolat

  Minimální výše odstupného je stanovena zákonem a liší se podle délky pracovního poměru u daného zaměstnavatele (upravuje § 67 odst. 1):

  •  jednonásobek náleží zaměstnanci, jehož pracovní poměr trval u zaměstnavatele méně než 1 rok
  •  dvojnásobek v případě více jak jednoho roku, ale méně než
  •  trojnásobek v případě více než 2 let
  •  výši odstupného lze sjednat i vyšší v pracovní smlouvě

  Výpovědní doba trvá nejméně 2 měsíce a je nutné brát v potaz, že počíná běžet až prvním dnem následujícího měsíce

  – znamená tedy, že datum udělení výpovědi, není příliš rozhodující – udělím-li výpověď 10.4. nebo 20.4., stejně bude dvouměsíční výpovědní doba běžet od 1.5.

   

  Pan Miroslav Novák

  R.č. 870613/4913

  K Lesu 206, Olomouc 779 00

                                                                                                                                                                               

                                                                                                        V Praze dne 30.4.2014

    

  Výpověď daná zaměstnavatelem dle § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

   

  Na základě pracovní smlouvy, uzavřené dne 26.4.2010, jste zaměstnán ve společnosti XY s.r.o. na pozici skladník. V souvislosti s rozhodnutím zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity práce ze dne 13.4.2014 se Vaše pracovní pozice stala nadbytečnou. Z tohoto důvodu Vám uděluji k dnešnímu dni výpověď. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce od doručení tohoto rozhodnutí. Dle pracovní smlouvy a § 67 zákoníku práce Vám náleží odstupné ve výši trojnásobku platu.

   

  Martin Hendrych

  podpis zaměstnavatele

   

  .

  Právo stavby v NOZ

  V předcházejícím článku, který se věnoval zásadě superficies solo cedit, jsme si vysvětlili, k jakým základním změnám v oblasti nemovitostí došlo s účinností nového občanského zákoníku. Tentokrát se blíže podíváme na právo stavby, které, jak jsme se již také dověděli, je věcí nemovitou a stavba, která na pozemku vznikla, či existuje, v souladu s právem stavby, je jeho součástí. Celý článek

  Zásada „superficies solo cedit“ v NOZ – pojetí stavby a pozemku po 1.1.2014

  Novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. se Česká republika vrátila k téměř tradičnímu pojetí pozemku a stavby na ní stojící. Zásada superficies solo cedit, známá již z dob římského práva, v překladu znamená „povrch ustupuje pozemku“. Tato zásada platila na našem území až do padesátých let 20. století, kdy byla opuštěna. Co tato zásada znamená v praxi, a jaké má dopady na majitele nemovitostí, si objasníme v následujícím článku. Celý článek

  ŘIDIČI A OSOBA BLÍZKÁ PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

  Ohledně výmluv na osobu blízkou se v letošním roce rozšířila řada mýtů. Přispěla k tomu novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která vstoupila v účinnost v polovině ledna letošního roku. Až do tohoto momentu měli řidiči možnost vymluvit se, že přestupek spáchala osoba jemu blízká, a vyhnout se tak pokutě. V lednu české noviny zaplavila informace, že osoba blízká končí. Jak to ale doopravdy je s osobou blízkou? Jaký vliv na ni bude mít nový občanský zákoník, který vstoupí v účinnost k 1.1.2014? Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.