Výpověď plné moci zmocněncem

Autor: Přemysl Líbal,    Aktualizováno: 17.10.2007

VÝPOVĚĎ PLNÉ MOCI ZMOCNĚNCEM

Martin Podhorský
Horní 12
415 01 Teplice

Věc: Výpověď plné moci

Vážený pane Podhorský,

Dne 1. 10. 2006 jste mi udělil všeobecnou, časově neomezenou plnou moc, abych Vás zastupoval ve všech věcech a vůči úřadům, státním orgánům a orgánům místní samosprávy, právnickým i fyzickým osobám.

Tuto plnou moc tímto v celém rozsahu vypovídám.

S pozdravem

Ivan Váňa
Jihlavská 622
140 00 Praha 4

V Teplicích 10. 10 2007

Poznámka ke vzoru:

Pokud je plná moc omezena na provedení určitého úkonu, zaniká provedením tohoto úkonu. Pokud se však jedná o všeobecnou a časově neomezenou plnou moc, tato zaniká odvoláním zmocnitelem, případně vypovězením zmocněncem nebo smrtí zmocněnce.

Související vzor Všeobecné plné moci, která je touto výpovědí vypovídána je zde.Close
Podpořte nás