Kategorie vzorů

Zmocnění společného zástupce spoluvlastníků jednotky

Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.

ZMOCNĚNÍ SPOLEČNÉHO ZÁSTUPCE SPOLUVLASTNÍKŮ JEDNOTKY

 

Já, níže podepsaný zmocnitel Jiří Kotek, nar. 4. 8. 1984, trvale bytem Dřevěná 47, 266 01 Beroun,

jako spoluvlastník jednotky č. 18 v bytovém domě č.p. 47, na ulici Dřevěná, Beroun (dále jen „bytový dům“)

a jako člen Společenství vlastníků jednotek domu Dřevěná č. p. 47, IČ: 73458264, se sídlem Dřevěná 47, 266 01 Beroun,

 

tímto v souladu s ustanovením § 1185 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

z m o c ň u j i

 

zmocněnce pana Petra Mlynáře, bytem Dřevěná 47, 266 01 Beroun, r.č. 810516/8961,

jako spoluvlastníka výše označené jednotky a jako člena výše uvedeného společenství vlastníků jednotek,

aby mne/nás jako společný zástupce v plném rozsahu zastupoval(a) a mým jménem vůči osobě odpovědné za správu „bytového domu“ – společenství vlastníků jednotek vykonával(a) bez omezení veškerá právní jednání spojená s výkonem práv spoluvlastníků jednotky, zejména aby se mým jménem účastnil shromáždění společenství, hlasoval na tomto shromáždění, či hlasoval formou hlasování mimo zasedání shromáždění, plnil povinnosti vyplývající pro vlastníky jednotek a členy společenství z jeho stanov, vnitřních předpisů a rozhodnutí, jakož i ze zákona 89/2012 Sb. a dalších právních předpisů, podával příslušná vyjádření a informace společenství vlastníků a přijímal písemnosti doručované společenstvím.

 

V Praze dne 25. 6. 2023

Podpis zmocnitele: _________________________

 

Zmocnění přijímám, mé zájmy nejsou v rozporu se zájmy zmocnitele:

V Praze dne 25. 6. 2023

Podpis zmocněnce: _________________________

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 2,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.