Kategorie vzorů

Žádost zaměstnavatele o náhradu škody

Stejně jako zaměstnanec může po zaměstanvateli požadovat náhradu vzniklé škody, tak také zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat náhradu škody, kterou způsobil. Institut škody upravuje zákoník práce.

Přesně stanovené podmínky a důvody jsou upraveny v § 250 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Následující paragrafy zákoníku práce potom upravují kategorie možný odpovědností zaměstnance, jako je:

  • obecná odpovědnost,
  • odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody,
  • odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách,
  • odpovědnost za ztrátu svěřených věcí.

Ze strany zaměstnance se jedná o škodu způsobenou zaviněním. Pokud dojde ke vzniku škody z nedbalosti, má zaměstnavatel právo požadovat po zaměstnanci maximálně 4,5 násobek jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti. Byla-li škoda způsobena úmyslně, pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, může zaměstnavatel požadovat náhradu škody v plné výši.

V případě, že škoda byla způsobená také díky zaměstnavateli, výše k náhradě se o zaměstnavatelovo zavinění snižuje.

Zaměstnanec nahrazuje škodu především v penězích, pokud ovšem není možné navrátit vše v původní stav.

 

ŽÁDOST ZAMĚSTNAVATELE O NÁHRADU ŠKODY

 

Zaměstnanec
Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961

 

V Praze dne 04.12.2014

 

Věc:  Žádost zaměstnavatele o náhradu škody

 

Vážený pane Mlynáři,

na základě pracovní smlouvy ze dne 05.05.2014 jste v naší společnosti zaměstnán na pozici Řidič.

Dne 28.11.2014 jste byl vyslán na služební cestu do Brna služebním vozidlem Škoda Felicia. Na základě informací získaných od Policie ČR jsme zjistili, že na 150tém kilometru dálnice D1 jste způsobil dopravní nehodu, neboť jste v průběhu jízdy nedodržel bezpečnou vzdálenost a následně nestačil dobrzdit před Vámi jedoucím automobilem Tatra 615. Tímto jednáním jste způsobil škodu na ve výši 5.000,- Kč na služebním vozidle.

Dle § 250 odst. 1 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, odpovídáte zaměstnavateli za škodu, kterou jste mu způsobil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Na základě Vašeho jednání, kdy jste v opilosti způsobil škodu v celkové výši 5.000,- Kč Vás vyzýváme, abyste uhradil škodu ve výši 5.000,- Kč do dne 31.12.2014.

 

Zaměstnavatel

 

Antonín Marcipán

Alfa s.r.o.
zastoupená Antonínem Marcipánem, jednatelem

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 3,75)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.