Kategorie vzorů

Odvolání z funkce

Odvolání vedoucího zaměstnance musí být provedeno písemně. Výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po doručení odvolání, pokud nebyl v odvolání uveden den pozdější.

Odvoláním pracovní poměr zaměstnance nekončí! Vyjma případu, kdy pracovní poměr byl založen jmenováním. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže zaměstnavatel pro zaměstnance takovou práci nemá nebo ji zaměstnanec odmítne, tak se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně platí, že je dán výpovědní důvod dle § 52 písm. c) z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákoník práce“), tj. pro nadbytečnost. Odstupné zaměstnanci náleží jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny.

Avšak, byl-li pracovní poměr vedoucího zaměstnance jmenováním založen nebo změněn na dobu určitou, neskončí-li jeho pracovní poměr dříve, skončí uplynutím doby.

Pan:     Petr Mlynář
bytem: Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r. č.:     810516/8961

 

Věc: Odvolání z funkce vedoucího Oddělení péče o fyzický stav archiválií

 

S účinnosti ke dni 4. srpna 2014 jste byl jmenován do funkce vedoucího Oddělení péče o fyzický stav archiválií u Státního oblastního archivu v Praze. Dle § 73 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, Vás

tímto odvolávám

z této funkce.

 

V Praze dne 22. srpna 2014

 

Antonín Marcipán

Státní oblastní archiv v Praze
Antonín Marcipán

ředitel archivu

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 4,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.