Kategorie vzorů

Výpověď z pracovního poměru z důvodu organizačních změn

Jeden z nejvíce používaných typů jak ukončit pracovní poměr se zaměstnancem. Pokud bude chtít Váš zaměstnavatel s Vámi ukončit pracovní poměr z tohoto důvodu, je nutné, aby k organizační změně opravdu došlo. Musí zde být tedy příčinná souvislost mezi organizační změnou a Vaší výpovědí.

 

Za organizační změnu se považuje:

a)      ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část

b)      přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c)      stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách

 

V těchto případech Vám náleží právo na odstupné dle 67 § z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Výše odstupného se odvíjí od počtu let odpracovaných u tohoto zaměstnavatele, tj. při pracovním poměru:

a)      kratším než 1 rok -> jednonásobek průměrného výdělku zaměstnance

b)      trvajícím alespoň 1 rok a méně než 2 roky -> dvojnásobek průměrného výdělku zaměstnance

c)      trvajícím alespoň 2 roky -> trojnásobek průměrného výdělku zaměstnance

Pokud se na zaměstnance vztahuje konto pracovní doby v době, kdy dochází k rozvázání pracovního poměru, tak mu náleží odstupné ve výši součtu nejméně trojnásobku průměrného výdělku zaměstnance.

Uvedené zákonné výše odstupného znamenají minimální částku, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit. Zaměstnavatel ze své dobré vůle může zaměstnanci dopřát vyšší odstupné. Zákon zaměstnavateli nepřikazuje horní strop.

 

 

VÝPOVĚĎ PRACOVNÍHO POMĚRU

Zaměstnanec

Petr Pavel
bytem: Nad Řekou 658, Horní Lhota, PSČ 866 01
r.č.: 810516/8961

 

Věc: Výpověď pracovního poměru zaměstnavatelem

 

Oznamujeme Vám, že Vám dáváme výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. b) z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 2.3.2015 na zasedání výkonného orgánu bylo rozhodnuto o organizační změně, tedy o  zrušení pobočky v Děčíně vzhledem k ekonomickému stavu naší společnosti s účinností ke dni 1.7.2015. Tuto skutečnost jsme s Vámi projednali dne 16.3.2015.

S odborovou organizací byla výpověď projednána dne 13.3.2015

Tímto se tedy ruší Váš pracovní poměr založený pracovní smlouvou ze dne 4.1.2010, konkrétně pozice IT specialisty

Výpovědní doba činí dva měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení této výpovědi. Pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby a po celou tuto dobu jste povinen vykonávat dosavadní práci.

 

V Děčíně dne 2.4.2015

 

Antonín Perník

Zvířátka s.r.o.
Antonín Perník
jednatel

 

 

 Petr Pavel

Zaměstnanec
Petr Pavel

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 4,83)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.