Kategorie vzorů

Výpověď pracovního poměru ze strany zaměstnavatele pro neuspokojivé pracovní výsledky

Zaměstnanec může plnit řádně své povinnosti z pracovního poměru, jen jestliže splňuje všechny předpoklady a požadavky na řádný výkon práce. Požadavky na řádný výkon práce vymezuje zaměstnavatel. Neuspokojivé pracovní výsledky jsou jedním z taxativně vymezených výpovědních důvodů pro skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele obsažený v § 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Umožňuje zaměstnavateli již nadále nezaměstnávat takovou fyzickou osobu, která není způsobilá konat sjednaný druh práce předepsaným způsobem a která není schopna bez zavinění zaměstnavatele vyhovět při výkonu práce oprávněným požadavkům svého zaměstnavatele.

Povinností zaměstnavatele je v posledních 12 měsících písemně vyzvat k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance, jehož se to týká. Vzor výzvy k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků taktéž najdete na našich stránkách mezi ostatními vzory. Zaměstnavatel je dále povinen dát zaměstnanci přiměřenou dobu k odstranění. Teprve poté, co k odstranění zaměstnancem nedojde ani po uplynutí této doby, může zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí z tohoto důvodu.

VZOR

Zaměstnanec
Petr Mlynář
bytem: Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961

Výpověď pracovního poměru zaměstnavatelem

Dne 25.4. 2011 byla mezi Vámi a naší společností uzavřena pracovní smlouva. Na základě pracovní smlouvy pro nás vykonáváte práci jako soustružník.

Od 27.2.2015 dosahujete neuspokojivých pracovních výsledků, neboť Vaše výrobky nesplňují kvalitativní a kvantitativní požadavky stanovené vnitřními předpisy naší společnosti.
Dne 16.3.2015 Vám byla zaslána výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků, jež obsahovala i upozornění na možnost výpovědi, pokud ve lhůtě 30 dní nedojde k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků.

Vzhledem k tomu, že přes výše uvedené upozornění nedošlo v lhůtě tam uvedené k odstranění nedostatků ve Vaší práci, a tedy bez zavinění zaměstnavatele nesplňujete požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon přidělené práce

dáváme Vám tímto výpověď

dle ust. § 52 písm. f) z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

V Praze dne 26.4.2015

 

 

Zaměstnavatel
Alfa s.r.o.
Antoním Marcipán
jednatel

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 4,17)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.