Kategorie vzorů

Žaloba o náhradu škody

Jak se bránit v případě způsobení škody? Jak dosáhnout svého práva na náhradu?

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

Obvodní soud pro Prahu 4
Znojemská 1248/5
140 00 Praha 4

V Praze dne 13.2.2006

Žalobce: Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634

Žalovaný: ABC, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Háje, Vítězná 46, PSČ 140 00
IČO 47523641
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25471

 

[žaloba o náhradu škody]
žaloba na částku ve výši 56.000,- Kč
 

Dvojmo

Přílohy: dle textu

 

I.
 

Mezi žalobcem a žalovaným byla uzavřena dle § 536 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „obchodní zákoník“) smlouva o dílo ze dne 12.12.2005, na základě níž měl žalovaný provést opravu pletacího stroje, specifikovaného v uzavřené smlouvě. Oprava měla být provedena do 13.2.2006 za sjednanou cenu. Na základě této smlouvy byl pletací stroj dopraven a přijat k opravě dne 1.2.2006.

Dne 13.2.2006 se žalobce dostavil k převzetí opraveného stroje, ale bylo mu sděleno, že při opravě došlo k závadě pletacího mechanismu, tehdy k závadě, která nebyla předmětem smlouvy o dílo. Žalobce ve smyslu článku VII. smlouvy o dílo od této smlouvy odstoupil, z důvodu porušení smluvní povinnosti na straně žalovaného.

Závadu pletacího mechanismu si nechal žalobce dne 25.2.2006 opravit u podnikatele Jana Zavázala, Huťova 586, Babice, IČO 2563985, za cenu ve výši 56.000,- Kč.

Důkazy:

1. Výpovědi zaměstnanců společnosti Alfa s.r.o.
2. Výslech Jana Zavázala pod uvedenou adresou
3. Vyúčtování opravy Janem Zavázalem
4. Doklad o zaplacení opravy ze dne 25.2.2006

 

II.
 

Žalovaný podle § 368 odst. 3 a § 540 odst. 2 obchodního zákoníku nesl nebezpečí vzniku škody na pletacím stroji. Žalobce se tímto domáhá na náhradu škody, která vznikla na pletacím stroji v době, kdy měl pletací stroj u sebe žalovaný. Škodu žalobce vyčísluje jako výši nákladů, které musel žalovaný vynaložit za účelem odstranění vzniklé závady.

 

III.
 

Žalovaný ke dni podání žaloby náhradu škody nezaplatil se sdělením, že se k náhradě necítí povinen.

Důkaz:

1. Dopis žalovaného ze dne 2.3.2006

 

IV.
 

Na základě výše uvedeného žalobce navrhuje, aby nadepsaný soud vydal následující rozsudek:

„Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku Kč 56.000,- Kč a náklady řízení, vše do tří dnů od právní moci rozsudku.“

Alfa s.r.o.

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.