Kategorie vzorů

Smlouva o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky. Takto zní základní ustanovení Občanského zákoníku ke spoluvlastnictví. (§ 1115 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, dále jen „o.z.“).

Nicméně často se traduje, že spoluvlastnictví je „dar od ďábla“. Proto je několik možností, jak se lze ze spoluvlastnictví vyvázat. První možností je dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, nebo druhou možností (není-li možná dohoda), požádat o toto rozdělení a vypořádání soud. Samozřejmě možností je vícero (dar, dražba, prodej z volné ruky apod.) Ustanovení § 1141 o.z. je obecné vodítko pro postup při zrušení spoluvlastnictví.

 

SMLOUVA O ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNICTVÍ

 

Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Alfa s.r.o., IČO 48563254
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
zastoupena jednatelem Antonínem Marcipánem
(dále jen „Spoluvlastník A“)

a

Petr Mlynář, r.č. 810516/8961
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
(dále jen „Spoluvlastník B“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

smlouvu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

uzavřenou dle ustanovení § 1141 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1.1 Spoluvlastník A je spoluvlastníkem ve výši 1/10 námořní jachty Victoria, výr. č. 15664, výrobce Loděnice a.s., a Spoluvlastník B je spoluvlastníkem ve výši 9/10 námořní jachty Victoria, výr. č. 15664, výrobce Loděnice a.s., (dále také „Věc“).

1.2 Smluvní strany hodlají zrušit a vypořádat své spoluvlastnictví k Věci za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Spoluvlastník B převádí svůj ideální podíl výši 9/10 k Věci se všemi součástmi a příslušenstvím na Spoluvlastníka A. Spoluvlastník A tento podíl přijímá do svého výlučného vlastnictví.

2.2 Spoluvlastnictví k Věci tímto zaniká dohodou.

3. VYPOŘÁDÁNÍ

3.1 Smluvní strany se dohodly tak, že Spoluvlastník A zaplatí Spoluvlastníku B částku ve výši 1.800.000,- Kč ( slovy: milion osm set tisíc korun českých) jako vypořádání za zrušení spoluvlastnictví k Věci do 1 měsíce ode dne účinnosti této dohody.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

V Praze dne 27.10.2014                                                                  V Praze dne 27.10.2014

Spoluvlastník A                                                                               Spoluvlastník B

Antonín Marcipán                                                                         Petr Mlynář

Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
zastoupena Antonínem Marcipánem
jednatelem

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 5x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.