Kategorie vzorů

Delegace (občanský soudní proces)

Každé soudní řízení má svá zákonná pravidla, za kterých jej lze konat. Jednou ze základních podmínek, aby soud ve věci mohl rozhodovat je jeho věcná a místní příslušnost v souladu s ust. § 11 zákona č. 99/1963 Sb. ( dále jen o.s.ř.).

Věcně příslušný je v prvním stupni okresní soud, pokud zákon v § 9 odst. 2 o.s.ř. nestanoví, že řízení v prvním stupni koná soud krajský.

Co se týká místní příslušnosti, o.s.ř. zná hned několik ustanovení, podle kterých se v občanském soudním řízení určuje místní příslušnost soudu, a to konkrétně dle ust. § 84 – 88.

Vedle toho lze za určitých okolností a ze zákonných důvodů místní příslušnost soudu změnit. Tento postup je označován jako delegace. Delegace je upravena v § 12 o.s.ř., jehož odst. 1) hovoří o delegaci nutné, tj. nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14, § 15 odst. 2 a § 16a), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně a v odst. 2) je upravena delegace vhodná, a to tak, že věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Co se týká delegace vhodné, tato může být navržena jak soudem, tak jedním z účastníků a mělo by jí být využíváno pouze ve výjimečných případech, jelikož je tímto způsobem zásadně zasaženo do ústavně zaručeného práva na zákonného soudce dle l. 38 Listiny. Důvodem pro navržení vhodné delegace může být pouze procesní ekonomie, dosažitelnost důkazů či nedostatečné technické vybavení soudu, avšak důvody nelze neomezeně rozšiřovat.

Delegaci vhodnou lze navrhnout kdykoliv za řízení a tento návrh je zpoplatněn dle položky 24 přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb, – Sazebník poplatků částkou 1.000 Kč, přičemž pokud tento poplatek není zaplacen, nelze o vhodné delegaci rozhodovat a řízení bude nadále vedeno u příslušného soudu.

Dle ust. § 12 odst. 3 o.s.ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě vhodné delegace též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

 

Okresní soud v Mostě

 

ke sp.zn. 135C 12569/2016

 

Dvojmo

 

Soudní poplatek za návrh 1.000 Kč bude zaplacen na výzvu soudu

 

 

 

Návrh na delegaci z důvodu vhodnosti

 

 

žalobce:          Petr Nový

nar. 10.2.1966

bytem: Bílá 33, Olomouc

 

žalovaný:       Zuzana Nová

nar. 14.5.1979

bytem: Černá 35, Olomouc

 

o vypořádání společného jmění manželů

 

 

Dne 16.6.2016 jsem u Okresního soudu v Mostě podal žalobu na vypořádání společného jmění manželů, jelikož řízení o rozvod našeho manželství probíhalo u Okresního soudu v Mostě.

 

Dne 15.11.2016 mi manželka sdělila, že se přestěhovala do Olomouce.

 

Jelikož tedy ani jeden z účastníků fakticky nebydlí, ani se nezdržuje v obvodu Okresního soudu v Mostě, ale oba se fakticky zdržují, bydlí a pracují v obvodu Okresního soudu v Olomouci, navrhuji, aby řízení o vypořádání společného jmění manželů bylo přikázáno k projednání Okresnímu soudu v Olomouci z důvodu vhodnosti, za použití ust. § 12 odst. 2 o.s.ř.

 

 

V Olomouci, dne 30.11.2016

 

 

                                                                                       Pavel Nový

podpis žalobce

 

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 3,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.