Kategorie vzorů

Závěť sepsaná vlastní rukou

Vzor vlastnoručně psané závěti.

Závěť

I.

Já, níže podepsaný Jaroslav Vlček, r.č. 380909/2317, dat. nar. 9.9.1938, bytem Praha 6, Bubeneč, Jugoslávských partyzánů 860/30, odkazuji své sestře Lucii Marešové, dat. nar. 18.12.1945, r.č. 451218/458, bytem Praha 6, Břevnov, Hošťálkova 1617/14:

– budovu č.e. 150 (rod. rekr.) v Nové Vsi pod Pleší, postavenou na pozemku parc. St. 645 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. St. 645 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 646 – zahrada, katastrální území Nová Ves pod Pleší, zapsané na listu vlastnictví č. 889 pro katastrální území Nová Ves pod Pleší, obec Nová Ves pod Pleší, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram,
– pozemek parc.č. 1754/98 – zahrada, katastrální území Nová Ves pod Pleší, zapsaný na listu vlastnictví č. 1016 pro katastrální území Nová Ves od Pleší, obec Nová Ves pod Pleší, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram,
– členský podíl ve Stavebním bytovém družstvu Na vyhlídce, se sídlem Praha 8, Kolárova 18, IČ: 47895623, zapsaném v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu DrXCIX, vložka 819 spojený s právem nájmu bytu č. 18, umístěného ve 3. nadzemním podlaží budovy čp. 654, v ulici Písečná 156, Praha 8, Kobylisy,
– garáž č. 654/78 (garáž), umístěnou v budově čp. 654 v Liboci, postavené na pozemcích parc.č. 1098//153, katastrální území Liboc, na listu vlastnictví č. 1543 pro katastrální území Liboc, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha,
– obchodní podíl ve společnosti AB Technologies, s.r.o., se sídlem Praha 6, Na Petřinách 78, PSČ 162 00, IČ: 543 54 32, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu C, vložka 17654.

II.
V případě, že by má sestra Lucie Marešová z jakéhokoli důvodu nedědila, ustanovuji náhradními dědici jí odkázaného majetku rovným dílem:

• svého švagra, pana Pavla Mareše, r.č. 450505/7869, dat. nar. 5.5.1945, bytem Praha 6, Břevnov, Hošťálkova 1617/14,
• svou neteř slečnu Janu Marešovou, r.č. 736007/7654, dat. nar. 7.10.1973, bytem Praha 6, Břevnov, Hošťálkova 1617/14.

III.
Já, níže podepsaný Jaroslav Vlček, r.č. 380909/2317, dat. nar. 9.9.1938, bytem Praha 6, Bubeneč, Jugoslávských partyzánů 860/30 odkazuji svému švagrovi Josefu Maláčkovi, dat. nar. 6.3.1948, r.č. 480306/001, bytem Praha 9, Mimoňská 564/78:

• bytovou jednotku č. 819/14 (byt) v budově č.p. 819 ve Vokovicích, postavené na pozemku parc. č. 1160/8 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Vokovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu společných částech budovy č.p. 819, postavené na pozemku parc.č. 1160/8 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Vokovice a spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 1160/8 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně nebytové jednotky č. 819/36 (garáže) v budově č.p. 819 ve Vokovicích, postavené na pozemku parc. č. 1160/8 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Vokovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 819, postavené na pozemku parc.č. 1160/8 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Vokovice a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1161/8 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na listu vlastnictví č. 1456 pro katastrální území Vokovice, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,
• osobní automobil zn. Felicia LX, rok výroby 2005, reg.zn. AKL 35-43,
• finanční prostředky uložené na vkladní knížce č. 29050407 u ČSOB, a.s., divize Poštovní spořitelna,
• veškeré bytové zařízení výše uvedeného bytu, zjm. obraz (olej na plátně) o rozměrech 150 mm x 60 mm, v dřevěném ozdobném rámu, „Kytice růží ve váze“, nesignováno.

IV.
V případě, že by můj švagr Josef Maláček z jakéhokoli důvodu nedědil, ustanovuji náhradními dědici jemu odkázaného majetku rovným dílem jeho děti:

• pana Rudolfa Maláčka, r.č. 740225/0164, bytem Praha 9, Mimoňská 564/78,
• paní Petru Novákovou, rozenou Maláčkovou, r.č. 725310/1134, bytem Praha 9, Mimoňská 564/78.

V.
Prohlašuji, že toto je má poslední vůle.

Jaroslav Vlček

V Praze, dne 18.2.2008

 

Poznámka ke vzoru:

Závěť sepsaná vlastní rukou ve které jsou určeny konkrétní majetkové hodnoty, které jsou odkazovány konkrétnímu dědici. V závěti jsou určeni náhradní dědicové a závěť samozřejmě obsahuje podrobnou specifikaci majetku.
Při této formě závěti musí pořizovatel celou závět sepsat vlastní rukou! uvést den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, jinak je závěť neplatná!
Pokud by závěť byla obsažena na více listech, je vhodné použít arch nebo jednotlivé listy svázat šňůrou a uzávěru přelepit, tak aby je nebylo možno rozpojit bez porušení uzávěry. V případě, že to není v dané situaci možné, doporučujeme alespoň každý jednotlivý list opatřit pořadovým číslem, datem (dnem, měsícem a rokem), místem podpisu závěti a vlastnoručním podpisem..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 240x, průměr: 4,41)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.