Kategorie vzorů

Závěť sepsaná za účasti dvou svědků s konkrétnimi majetkovými hodnotami, akutalizovaný vzor podle NOZ

Závěť, kterou pořizovatel nenapsal vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně projevit, že listina obsahuje jeho poslední vůli.Tento způsob sepsání závěti upravuje § 1539-1541 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Svědkové musí být osoby pouze způsobilé k právním úkonům, svědky nemohou být osoby nevidomé, neslyšící, němé, ty, které neznají jazyk, ve kterém se projev vůle činí, a osoby, které mají podle závěti dědit. Zároveň závětí povolaný, ani zákonný dědic a osoby jim blízké nemohou zastávat funkci svědků. Svědci se musí na závěť podepsat, je vhodné uvést jejich osobní údaje (rodné číslo a adresu) a jejich funkci (svědek).

 

Závěť
I.

Já, níže podepsaný Jaroslav Vlček, r.č. 380909/2317, dat. nar. 9.9.1938, bytem Praha 6, Bubeneč, Jugoslávských partyzánů 860/30, odkazuji své sestře Lucii Marešové, dat. nar. 18.12.1945, r.č. 451218/458, bytem Praha 6, Břevnov, Hošťálkova 1617/14:- budovu č.e. 150 (rod. rekr.) v Nové Vsi pod Pleší, postavenou na pozemku parc. St. 645 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. St. 645 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 646 – zahrada, katastrální území Nová Ves pod Pleší, zapsané na listu vlastnictví č. 889 pro katastrální území Nová Ves pod Pleší, obec Nová Ves pod Pleší, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram,
– pozemek parc.č. 1754/98 – zahrada, katastrální území Nová Ves pod Pleší, zapsaný na listu vlastnictví č. 1016 pro katastrální území Nová Ves od Pleší, obec Nová Ves pod Pleší, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram,
– členský podíl ve Stavebním bytovém družstvu Na vyhlídce, se sídlem Praha 8, Kolárova 18, IČ: 47895623, zapsaném v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu DrXCIX, vložka 819 spojený s právem nájmu bytu č. 18, umístěného ve 3. nadzemním podlaží budovy čp. 654, v ulici Písečná 156, Praha 8, Kobylisy,
– garáž č. 654/78 (garáž), umístěnou v budově čp. 654 v Liboci, postavené na pozemcích parc.č. 1098//153, katastrální území Liboc, na listu vlastnictví č. 1543 pro katastrální území Liboc, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha,
– obchodní podíl ve společnosti AB Technologies, s.r.o., se sídlem Praha 6, Na Petřinách 78, PSČ 162 00, IČ: 543 54 32, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu C, vložka 17654.
II.
V případě, že by má sestra Lucie Marešová z jakéhokoli důvodu nedědila, ustanovuji náhradními dědici jí odkázaného majetku rovným dílem:- svého švagra, pana Pavla Mareše, r.č. 450505/7869, dat. nar. 5.5.1945, bytem Praha 6, Břevnov, Hošťálkova 1617/14,
– svou neteř slečnu Janu Marešovou, r.č. 736007/7654, dat. nar. 7.10.1973, bytem Praha 6, Břevnov, Hošťálkova 1617/14.
III.
Já, níže podepsaný Jaroslav Vlček, r.č. 380909/2317, dat. nar. 9.9.1938, bytem Praha 6, Bubeneč, Jugoslávských partyzánů 860/30 odkazuji svému švagrovi Josefu Maláčkovi, dat. nar. 6.3.1948, r.č. 480306/001, bytem Praha 9, Mimoňská 564/78:- bytovou jednotku č. 819/14 (byt) v budově č.p. 819 ve Vokovicích, postavené na pozemku parc. č. 1160/8 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Vokovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu společných částech budovy č.p. 819, postavené na pozemku parc.č. 1160/8 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Vokovice a spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 1160/8 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně nebytové jednotky č. 819/36 (garáže) v budově č.p. 819 ve Vokovicích, postavené na pozemku parc. č. 1160/8 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Vokovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 819, postavené na pozemku parc.č. 1160/8 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Vokovice a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1161/8 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na listu vlastnictví č. 1456 pro katastrální území Vokovice, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,
– osobní automobil zn. Felicia LX, rok výroby 2005, reg.zn. AKL 35-43,
– finanční prostředky uložené na vkladní knížce č. 29050407 u ČSOB, a.s., divize Poštovní spořitelna,
– veškeré bytové zařízení výše uvedeného bytu, zjm. obraz (olej na plátně) o rozměrech 150 mm x 60 mm, v dřevěném ozdobném rámu, „Kytice růží ve váze“,
– finanční prostředky, uložené na účtu stavebního spoření u Stavební spořitelny České spořitelny, a.s., č. smlouvy 7210-907654/8060.

IV.
V případě, že by můj švagr Josef Maláček z jakéhokoli důvodu nedědil, ustanovuji náhradními dědici jemu odkázaného majetku rovným dílem jeho děti:
– pana Rudolfa Maláčka, r.č. 740225/0164, bytem Praha 9, Mimoňská 564/78,
– paní Petru Novákovou, rozenou Maláčkovou, r.č. 725310/1134, bytem Praha 9, Mimoňská 564/78.

V.

Prohlašuji, že toto je má poslední vůle.

Jaroslav Vlček

 

Prohlašujeme, že před námi pan Jaroslav Vlček výslovně projevil, že listina obsahuje jeho poslední vůli a jeho projevu jsme byli současně přítomni.

Pavel Novák, r.č. 450101/2345, bytem Praha 6, Bubeneč, Terronská 254/78, jako svědek

Pavel Novák

Naděžda Komárková , r.č. 425101/2478, bytem Praha 6, Bubeneč, V.P.Čkalova 645/89 jako svědek

Naděžda Komárková

V Praze, dne 18.2.2008

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 34x, průměr: 4,50)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.