Kategorie vzorů

Táborový vedoucí – dohoda

Pořádáte tábor nebo chce pomáhat jako táborová vedoucí? Samozřejmě pořádat tábor není žádný med, proto Vám přinášíme dohodu o tom, jak ošetřit a vymezit práva a povinnosti táborových vedoucích. 

 

Martin Škopek, r.č. 850615/5120

Trvale bytem K Lesu 235/5, Praha 4 – Modřany

(dále jen „táborový vedoucí“)

a

Klub táborníků

Sídlem Veleslavínská 123/4, Praha 6

Zastoupená Mgr. Jaroslavem Pichrtem

(dále jen „provozovatel“)

 

Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tuto

 

DOHODU O VÝKONU FUNKCE TÁBOROVÉHO VEDOUCÍHO

 

I. Základní informace

1.1. Táborový vedoucí se zavazuje vykonávat funkci táborového vedoucího v době od 13.7.2014 do 25.7.2014.

1.2. Výkon této funkce nezakládá táborovému vedoucímu nárok na finanční odměnu. Táborovému vedoucímu však bude poskytnuto ubytování, strava a proplaceno jízdné.

 

II. Práva a povinnosti

2.1. Táborový pracovník se zavazuje vykonávat svou funkci svědomitě, dle pokynů provozovatele a v souladu s právními předpisy a souvisejícími předpisy, které se budou vztahovat na danou činnost.

2.2. Táborový vedoucí vykonává svou práci nepřetržitě, a to jak samotným výkonem této práce, tak i připraveností k tomuto výkonu.

2.3. Táborový vedoucí neopustí svévolně tábor. Zároveň nesmí užívat omamné a alkoholické látky a jiným chováním narušovat mravní výchovu mládeže.

2.4. Táborový vedoucí odpovídá za škodu, způsobenou jeho nedbalostí.

 

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Provozovatel má právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Táborový vedoucí má právo od smlouvy odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která by mohla provozovateli způsobit škodu (tj. pozdě). V případě, že vznikne jedné ze stran škoda v souvislosti s odstoupení druhé strany, je první strana povinna tuto škodu přiměřeně odčinit.

3.2. Provozovatel dále může tuto dohodu okamžitě zrušit, jestliže nebude táborový vedoucí plnit práva a povinnosti, uvedené v čl. II. V takovém případě má provozovatel právo na náhradu nákladů, vynaložených na ubytování, stravu a jízdné.

3.3. Změna práv a povinností, uvedených v této dohodě, je možná pouze formou písemného dodatku.

3.4. Podpisem této smlouvy strany stvrzují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, porozuměly jejímu obsahu, a podpisem vyjadřují svou vážnou a pravou vůli.

 

V Praze dne 30.6.2014

 

 Martin Škopek                                                                         Mgr. Jaroslav Pichrt

Martin Škopek                                                                         Mgr. Jaroslav Pichrt

(táborový vedoucí)                                                                   (provozovatel)

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 2,33)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.