Kategorie vzorů

Odstoupení jednatele z funkce

Nepohodl jste se ve společnosti s ostatními jednateli nebo druhý jednatel provádí svoji činnost bez ohledu na vaše postavení? Máte právo z této společnosti vystoupit. Stačí pouze napsat svoji rezignaci a spolu vyplněným návrhem na změnu v obchodním rejstříku to vše odnést na soud.

V případě odstoupení jednatele z funkce je třeba brát v potaz jak zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tak zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech.

Zákon nestanovuje žádnou podmínku pro odstoupení z funkce. Výjimkou je však doba odstoupení, jednatel nemůž z funkce odstoupit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná.

Zákon nestanoví přesně způsob oznámení odstoupení, musí se však dostat do dispoziční sféry orgánu, který jednatele zvolil. Zároveň je třeba vždy dbát principu dobrých mravů.

Jednatel může ze své funkce kdykoli odstoupit. Jednatel je povinen své odstoupení oznámit svou rezignaci orgánu, který jej zvolil nebo jmenoval. V tomto případě společníkům, kteří jej jmenovali. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, kterým byl jednatel jmenován nebo zvolen. Tedy valná hromada společnosti, které je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání potí,co se o odstoupení z funkce společníci dozvěděli.
Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce.

REZIGNACE JEDNATELE NA FUNKCI

František Zelený
Legerova 1, Praha 2

a

Jaroslav Modrý
Barevná 20, Plzeň
Společníci společnosti Oxygen 2 s.r.o.

V Praze 1.11.2007

Věc: Oxygen 2 s.r.o. – rezignace na funkci jednatele společnosti

Vážení pánové,

Jako společníkům společnosti Oxygen 2 s.r.o. Vám tímto, v souladu s § 160 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  oznamuji svou rezignaci na funkci jednatele ve společnosti Oxygen 2 s.r.o., se sídlem Kyslíková 12, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodím rejstříku vedeném městským soudem v Praze, Sekce C, vložka č. 0000.

Tato rezignace je účinná dnem jejího doručení společnosti, t.j. 1. 5. 2014.

S pozdravem

Petr Veliký
Plzeňská 11
150 00 Praha 5

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 40x, průměr: 3,45)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.